Koordinatorët nacional

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka caktuar personat e mëposhtëm si Koordinatorë nacional:

Koordinatorët nacional Biografia e koordinatorit nacional
Koordinator nacional për menaxhimin e kufijve Vlladimir Pivovarov
Zëvendës koordinatori nacional për menaxhimin e kufijve     Menfi Iljazi
Koordinator nacional për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe luftë kundër terrorizmit Zllatko Apostolloski
Zëvendës koordinator nacional për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm Xheladin Ajvazi
Koordinator nacional për transplant Maja Mojsova Mijovska
Koordinator nacional për imunizim të Republikës së Maqedonisë së Veriut     Aleksandra Grozdanova
Koordinator nacional për komunikime strategjike dhe për zbatimin e strategjisë për komunikim të Qeverisë Marjan Zabërçanec
Koordinator nacional për implementimin e platformës nacionale për zvogëlimin e rrezikut nga aksidentet dhe katastrofat në Republikën e Maqedonisë së Veriut Zoran Petrov
Koordinator nacional për qeverisje të përgjegjshme dhe transparencë Robert Popovski
Koordinator nacional për ndërkulturalizëm, një shoqëri, zhvillim kulturor dhe bashkëpunim ndërsektorial Robert Allagjozovski