Koordinatorët nacional

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka caktuar personat e mëposhtëm si Koordinatorë nacional:

Koordinatorët nacional Biografia e koordinatorit nacional
Koordinator nacional për menaxhimin e kufijve Vlladimir Pivovarov
Zëvendës koordinatori nacional për menaxhimin e kufijve     Dejan Ampev
Koordinator nacional për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe luftë kundër terrorizmit Borçe Petrevski
Zëvendës koordinator nacional për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm Xheladin Ajvazi
Koordinator nacional për veteranët e luftës dhe policisë Stojançe Angellov
Koordinator nacional për transplant Maja Mojsova Mijovska
Koordinator nacional për komunikime strategjike dhe për zbatimin e strategjisë për komunikim të Qeverisë Marjan Zabrçanec
Koordinator nacional për qeverisje të përgjegjshme dhe transparencë Роберт Поповски
Koordinator nacional për ndërkulturalizëm, një shoqëri, zhvillim kulturor dhe bashkëpunim ndërsektorial Robert Allagjozovski