Njoftim për ditë jopune për pjesëtarët e komunitetit serb në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton se në pajtim me Ligjin e festave të RM-së (Gazeta Zyrtare e RM-së, nr. 21/98 dhe 18/07), 27 Janar 2021 (e mërkurë), Shën Sava, është ditë jopune për pjesëtarët e komunitetit serb në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale pjesëtarëve të komunitetit serb në Maqedoni ua uron festën e Shën Savës.