8 dhjetor 2023 (e premte), “Shën Klimenti i Ohrit”, është ditë jopune për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton se në përputhje me Ligjin për festat e Republikës së Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/98 dhe 18/07), 8 dhjetor 2023 (e premte) ,  “Shën Klimenti i Ohrit” është ditë jopune për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ju uron të gjithë qytetarëve festën e “Shën Klimenti Ohrit”.