Qeveria solli vendim për ndalesën e lëvizjes në periudhë kohore prej orës 22:00 deri në orën 05:00 ditën e ardhshme, prej më 10 deri më 22 mars të vitit 2021

Në mbledhjen e sotme të Qeverisë, u soll vendim për ndalesën e lëvizjes së popullsisë dhe automjeteve të transportit publik në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në periudhë kohore prej orës 22:00 deri në orën 05:00 ditën e ardhshme, duke filluar prej 10 mars 2021 (e mërkurë) deri më 22 mars 2021 (e hënë).

Vendimi për ndalesën e lëvizjes nuk vlen për udhëtarët të cilët vijnë ose largohen nga aeroportet ndërkombëtare, të cilëve gjatë orës policore si leje për lëvizje do t’u njihen biletat e aeroplanit. Kjo leje është e njëjtë edhe për udhëtarët në transportin ndërkombëtar.

Për transportuesit e personave dhe mallrave të cilët transportin e zbatojnë gjatë kohës së ndalesës së lëvizjes, si leje do të pranohet urdhëresa për udhëtim, ndërsa transportuesit kalojnë transit do të kenë obligim që më së shumti për 3 orë ta lëshojnë vendin prej një në vendkalimin tjetër kufitar.

Shërbimet kompetente në kalimet kufitare do t’i lëshojnë udhëtarët të cilët me automjete personale kanë lëshuar vendin para vendosjes së orës policore, gjatë së cilës do të zbatohet dhe masat aktive të deritanishme për test të detyrueshëm PCR për ata që vijnë nga ato vende për të cilat kjo procedurë është e detyrueshme.

Me konkluzë në këtë mbledhje të Qeverisë, Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë është e detyruar të publikojë kumtesë me të cilën do t’i njoftojë qytetarët dhe operatorët ekonomik se ripërtërihet vlefshmëria për tanimë lejet e lëshuara të dhëna gjatë vendimeve të kaluara për ndalesën e lëvizjes.  

Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë do t’i lëshojë vendimet për lëvizje të lirë për ata të cilët në ndërkohë i kanë  humbur lejet, si dhe për ata të cilët kanë kërkesa plotësuese për leje për lëvizje në bazë të dëshmive për domosdoshmërinë e kësaj kërkese.

Përjashtime nga ndalesa do të ketë edhe për të gjithë qytetarët të cilët gjatë ndalesës për lëvizje kanë nevojë për kujdes mjekësor urgjent dhe për lëvizje të lirë, këtë nevojë do të duhet ta paraqesin në numrin e telefonit 192 në shërbimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Për përjashtime shtesë lidhur me ndalesën dhe regjimin e veçantë për lëvizje të popullsisë dhe automjeteve, nëse ka nevojë do t’i përcaktojë Shtabi kryesor koordinues i krizës për sigurimin e koordinimit të tërësishëm në lidhje me parandalimin e sjelljes dhe përhapjes së virusit korona COVID-19, në bashkëpunim me organet kompetente të institucionit shtetëror.

Me këtë vendim të Qeverisë janë përfshirë edhe të gjithë personat vendor dhe të huaj fizik, udhëtarë nga vendet e kontinentit afrikan të cilët hyjnë në kalimet kufitare në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, detyrimisht do të udhëzohen në izolim shtëpiak 14-ditor (karantinë).

Për të gjitha llojet e udhëtimeve në grupe ose udhëtimit individual, udhëtarët nga vendet e kontinentit afrikan, të cilët kalojnë transit në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, detyrimisht do të nënshkruhet Deklarata për transitim.