Kryeministri Zaev mbi reformën në drejtësi: Raportet e BE shënojnë suksese të dukshme në sundimin e ligjit, duke inkurajuar gjykatësit të marrin edhe më shumë vendime në përputhje me Kushtetutën dhe ligjin, pa ndikimin e askujt

,Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev në mbledhjen e Kuvendit ku në rend dite ishin pyetjet e deputeteve, shprehi kënaqësinë  nga  raportet e Bashkimit Evropian që vërejnë suksese të dukshme në sundimin e ligjit dhe zbatimin e ligjit në mënyrë të barabartë për të gjithë. Ai konstatoi se ky është një sinjal për të punuar edhe më shumë në atë drejtim, në mënyrë që besimi i qytetarëve në gjyqësor të rritet edhe më shumë, në mënyrë që shpërndarësit e drejtësisë, gjyqtarët, hetuesit, prokurorët të inkurajohen të marrin vendime në përputhje me Kushtetutë, ligin, besimin në vetvete, pa asnjë ndikim nga askush, për të ndarë drejtësinë, por në të njëjtën kohë për të mbrojtur drejtësinë, duke u dhënë qytetarëve mundësinë që të përdorin plotësisht të gjitha mjetet dhe instrumentet ligjore që kanë në dispozicion.

"Në periudhën e kaluar, ne kemi qenë dëshmitarë të rritjes së efikasitetit, rregullsisë dhe mbajtjes së seancave me intensitet të shtuar. Vetëm në vitin 2020, gjykata më e madhe, Gjykata Penale Shkupi 1, ka 1,500 çështje më shumë, kur është koha e koronws, krahasuar me vitin 2019. E gjithë kjo bëhet nga transparenca, zëri i qytetarëve, kontrolli i Këshillit Gjyqësor në gjyqësor. Jam i bindur që së bashku ne do të vazhdojmë të ndërtojmë edhe më shumë besim në gjyqësor. Politikanët duhet të heqin dorë nga gjyqësori. Gjyqtarët janë të detyruar të marrin vendime në përputhje me Kushtetutën, ligjin dhe bindjet e tyre. Gjithmonë ekziston një shkallë e dytë, Gjykata e Lartë, madje edhe Strasburgu, por padyshim shpërndarja e drejtësisë është diçka që qytetarët presin të jetë e barabartë për të gjithë. Askush nuk është fajtor derisa të vërtetohet fajësia, të gjithë duhet të mbajnë përgjegjësi nëse provat e vërtetojnë atë. Vetëm në këtë mënyrë mund të flasim për vlerën evropiane. Unë jam i kënaqur me reformat e deritanishme, por kemi ende shumë punë për të bërë së bashku, sipas përgjegjësisë sonë: gjyqtarë, prokurorë, përmbaruesit, bashkëpunëtorë profesionistë, siç pres përgjegjësi personale nga Kryeministri, ministrat, zëvendësministrat, administrata publike dhe të gjithë të tjerët, për ti realizuar së pari "Ato tetë orë në ditë që ne kemi si detyrim - të bëjmë pjesën më të madhe të tyre, unë besoj se do të kemi një vend më efikas që do t'u shërbejë qytetarëve", tha Kryeministri Zaev.

Ai porositi se “sundimi i ligjit dhe besimi në sistemin ligjor do të thotë ekonomi, do të thotë standard ekonomik, do të thotë më shumë investime, kryesisht të brendshme, por edhe më shumë investime të huaja sepse është një nga postulatet kryesore për t’u bërë anëtar i NATO-s, por, siç tha, ju shihni se ky është kapitulli i parë që hapet gjatë anëtarësimit në Bashkimin Evropian dhe i fundit që mbyllet, dhe madje edhe sot është një temë serioze midis vendeve Vendet anëtare të BE-së ,” për shkak të së cilës në periudhën e kaluar janë përgatitur më shumë ligje sistematike nga Ministria e Drejtësisë.

 

 

 

 

Këto, siç theksoi Kryeministri Zaev, janë Ligji për Gjykatat dhe Ligji për Këshillin Gjyqësor, për të cilat kishte vlerësime pozitive nga Komisioni i Venecias; se Ligji për Prokurorinë Publike është ligji më i rëndësishëm që mundësoi vazhdimin e të gjitha procedurave të iniciuara nga PSP-së dhe të gjitha çështjet kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit vazhduan, e cila është një kërkesë e Bashkimit Evropian; se Ligji i ri për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit është gjithashtu i rëndësishëm, i cili krijoi një komision të ri në një mënyrë të hapur dhe transparente, dhe mundësoi luftë jo-selektive dhe pa kompromis kundër korrupsionit, me shumë hetime të hapura ndaj bartësve të funksioneve publike; që u miratua Ligji i ri për ndihmën juridike falas, gjë që rriti aksesin në drejtësi dhe siguroi ndihmë juridike për kategoritë më të rrezikuara të qytetarëve; tarifat gjyqësore u ulën me tetë herë, dhe shpenzimet për agjentët e përmbarimit dhe noterët u ulën; dhe se siç është planifikuar, në muajt e ardhshëm do të dixhitalizohen plotësisht 34 gjykata dhe 187 salla gjyqësore, e cila zgjidh një çështje djegëse, siç është shpërndarja.