9 korriku, dita e parë e Kurban Bajramit, është ditë jopune për qytetarët e besimit mysliman në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton se në përputhje me Ligjin e Festave të RM (Gazeta Zyrtare e RM, nr. 21/98 dhe 18/07), 9 korrik, e shtunë, dita e parë e Kurban Bajramit, ku njëherit është ditë jopune për besimtarët mysliman në Republikën e Maqedonisë së Veriut. 

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale të gjithë qytetarëve të besimit mysliman në Republikën e Maqedonisë së Veriut ua uron festën e Kurban Bajramit.