Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut është 100% transparente në mënyrë aktive

Qeveria ka maksimum 100% transparencë aktive nga 100 për qind të mundshme, gjegjësisht i publikon të gjitha informacionet e parapara nga transparenca aktive, në pajtim me renditjen e rregullt vjetore të institucioneve sipas për Indeksit të transparencës aktive të Qendrës për Komunikime Civile.

Indeksi për transparencë aktive i radhit të gjitha institucionet në shtet në nivel lokal dhe në nivel qendror nga viti 2016. Qeveria, nga 25 për qind transparencë në vitin 2016, sot, sipas renditjes, ka transparencë të plotë, gjegjësisht  100 për qind transparencë së bashku me Ministrinë e Mbrojtjes, e cila megjithatë nga vendi i 45-të me 47.6 për qind në fillim të matjeve, në dy vitet e fundit ka arritur në vendin e parë me përqindje maksimale.

Sipas renditjes vjetore, transparenca mesatare aktive e ministrive, qeverisë dhe komunave për vitin 2022 është 73 për qind dhe krahasuar me vitin e kaluar, kur ishte 63 për qind, është përmirësuar me dhjetë pikë përqindje.Transparencën e tyre aktive sivjet e kanë përmirësuar madje 81 për qind e institucioneve. Transparenca aktive e ministrive dhe e qeverisë është 85 për qind, ndërsa e komunave është 70 për qind. Ndryshe nga viti i kaluar, ministritë janë përmirësuar për gjashtë pikë përqindje, ndërsa komunat me dhjetë.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut vazhdon të punojë me përkushtim për ruajtjen e transparencës dhe publikimin e rregullt dhe në kohë të informacionit publik, si një nga prioritetet e saj kryesore.Transparenca aktive është parandalimi më i mirë nga korrupsioni