Qeveria me 100% transparencë aktive edhe në vitin 2023

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut edhe këtë vit shënon maksimum 100 për qind transparencë aktive.

Ky është rezultat i përkushtimit maksimal të Qeverisë për ndarjen e të gjitha informacioneve të rëndësishme me rëndësi për qytetarët dhe tregues i kapaciteteve demokratike dhe orientimit pro-evropian të kësaj Qeverie, e cila  angazhohet  për implementimin e standardeve evropiane në shtet,   në rrugën e integrimit evropian

Hulumtimin për Indeksin e transparencës aktive të institucioneve, të cilin rregullisht e zbaton  shoqata joqeveritare Qendra për Komunikime  Civile, tregon se në vitin 2023 si dhe në vitin 2022, Qeveria ka 100 për qind, gjegjësisht i publikon të gjitha informacionet e parashikuara nga transparenca aktive.  

 Transparencë aktive 100 për qind këtë vit mban edhe Ministria e Mbrojtjes.

Është përmirësuar transparenca e përgjithshme aktive e Qeverisë dhe ministrive, e cila këtë vit arrin në 86 për qind.

Në këtë rast, niveli i lartë i transparencës aktive,  është regjistruar në një pjesë të madhe të ministrive si te Ministria e Financave, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonimisë së Ujërave, Ministria e Ekonomisë, Ministria e Transportit dhe Lidhjeve dhe të tjera.

Nën transparencë aktive, siç sqarohet, nënkuptohet publikimi i informacioneve me iniciativë personale të institicioneve, në këtë rast pa paraqitur asnjë kërkesë deri te ata për qasje në ato informacione, që përveç nga rregullorja, del edhe nga praktikat e mira për publikim proaktiv të informacioneve nga planet e veprimit dhe në kuadër të iniciativës së Partneritetit për Qeverisje të Hapur.

Të dhënat nga hulumtimi i Qendrës për Komunikime Civile për transparencë aktive të Qeverisë dhe ministrive tregojnë transparencë fiskale, informim më të mirë të qytetarëve dhe kompanive se si institucionet publike i destinojnë mjetet e mbledhura nga tatimet, një vendosmëri të qartë në luftën kundër korrupsionit. E gjithë kjo e rrit besimin tek institucionet dhe ndikon në rritjen ekonomike. 

Transparenca dhe llogaridhënia janë një nga bazat mbi të cilat bazohet Qeveria dhe do të vazhdojmë të punojmë të fokusuar për cilësinë evropiane të shërbimeve dhe jetës në shtetin tonë.