Kumtesë për 8 shtatorin, Ditën e Pavarsisë

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale njofton se, në përputhje me Ligjin për festat e Republikës së Maqedonisë (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 21/98 dhe 18/07), 8 shtator 2022 (e enjte). Dita e Pavarësisë është ditë jopune për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në të njëjtën kohë, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale uron qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut  Ditën e Pavarësisë.