Nga mbledhja e 119-të e Qeverisë: Shkolla e vjetër Lubojno do të rivitalizohet në Qendër për promovimin e gjuhës maqedonase; u shkarkua drejtori i Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve; u emërua drejtoresha e Shërbimit Pedagogjik;

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut sot mbajti mbledhjen e 119-të.

Qeveria shqyrtoi Informacionin për përpilimin e Projektit për rindërtimin dhe rivitalizimin e shkollës së vjetër "Dimitar Vllahov" në fshatin Lubojno dhe përshtatjen e saj në Qendër për promovimin e gjuhës maqedonase.

Duke marrë parasysh vlerat e shkollës së vjetër "Dimitar Vllahov" në fshatin Lubojno, institucioni kompetent IN Enti për Mbrojtjen e Monumenteve Kulturore dhe Muzeut - Manastir, siç njoftuan nga Ministria e Kulturës, nis procedurë për rindërtimin dhe rivitalizimin e tij si Qendër për promovimin e gjuhës maqedonase.

Ngarkohet Ministria e Kulturës për të ndërmarrë veprimet e mëtejshme në lidhje me përshtatjen e shkollës “Dimitar Vllahov” në Lubojno, në Qendër për Promovimin e Gjuhës Maqedonase.

Qeveria në mbledhjen e sotme miratoi edhe vendimit për kuadrin.

Marjan Spasovski është shkarkuar nga detyra e drejtorit të Drejtorisë  për Ekzekutim të Sanksioneve.

Qeveria për drejtoreshë të Shërbimit Pedagogjik emëroi Vangelija Velevën, pas një shpalljeje publike të hapur më parë në të cilën Veleva ishte  kandidatja e vetme  e regjistruar në mënyrë të rregullt.

Qeveria në mbledhjen e sotme e shqyrtoi dhe e miratoi Informacionin e Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës, për negociatat e zhvilluara të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Qeverisë së Shtetit të Izraelit, për  bashkëpunim në fushën e komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare dhe shqyrtoi dhe pranoi tekstin e harmonizuar të Marrëveshjes.

Autorizohet ministri Admirim Aliti që në emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut të nënshkruajë Marrëveshjen.

Vendosja e bashkëpunimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Qeverisë së Shtetit të Izraelit për bashkëpunim në fushën e komunikimeve elektronike dhe shërbimeve postare, siç sqarohet nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, është me qëllim të promovimit të shkëmbimeve tregtare dhe teknike, si nga aspekti ekonomik dhe social, ashtu edhe në drejtim të thellimit të lidhjeve të ndërsjella për modernizimin e rrjeteve të komunikimit elektronik.