Nga mbledhja e 131-të e Qeverisë: Vendimi për pagesën e pensioneve prej më 27 shkurt; rekomandime nga institucionet për ndërtimin e rezistencës ndaj sistemeve informative

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut e mbajti mbledhjen e 131-të.

Qeveria e shqyrtoi dhe e miratoi Informacioni për pagesën e pensioneve për muajin shkurt të vitit 2023.

Është detyruar Fondi për Sigurim Pensionl dhe Invalidor i Maqedonisë së Veriut  që t’i dorëzojë të dhënat për pensionet t’ua dorëzojë bankave afariste jo më vonë se  në 24 shkurt, ndërsa rekomandohet që bankat afariste t’u sigurojnë pensionistëve të mund të disponojnë me pensionet e shkurtit përmes rrjetit të  bankomatëve dhe në rrjetin tregtar nga data 27.02.2023.

Rekomandohet që bankat afaiste përmes filialeve dhe ekspoziturave të bankave të sigurojnë pagesën me para të gatshme të pensioneve për klientët që nuk përdorin karta, në katër grupe, sipas lartësisë pensionit edhe atë:

  • për pensione  deri në11.000 denarë, pagesa të kryhet më 27.02.2023   (e hënë);
  • për pensione deri në 11.001 – 14.000 denarë, pagesa të kryhet më 28.02.2023  (e martë);
  • për pensione deri në 14.001 – 18.000 denarë, pagesa të krhet më 01.03.2023  (e mërkurë) dhe
  • për pensione mbi 18.001 денари,pagesa të kryhet më  02.03.2023  (e enjte).

Qeveria, në këtë mbledhje, e ka shqyrtuar dhe pranuar Informacionin me propozim masat për përmirësimin e sigurisë së sistemeve informative në institucionet e sektorit publik, me qëllim të rritjes së qëndrueshmërisë në mbrojtjen e tyre.