Kovaçevski - Aliu: Programi i ri i dixhitalizimit do të ofrojë shërbime më të shpejta për qytetarët, transparencë më të madhe të institucioneve, e me këtë edhe përshpejtim të rritjes së shtetit

 Ministri i Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës – Azir Aliu, bashkë me Kryeministrin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut – Dimitar Kovaçevski,  realizuan Konferencën e përbashkët për shtyp dedikuar transformimit digjital të vendit tonë në periudhën e ardhshme, ndërsa pika e së cilës ishte miratuar në mbledhjen e Qeverisë. 

Agjenda e re digjitale e Ministrisë së Shoqërisë së Informatikës dhe Administratës është një nga pikat kryesore të strategjisë së re nacionaletë zhvillimit. Proceset e reja të digjitalizimit do të përmirësojnë funksionimin e administratës publike dhe do të ofrojnë shërbime të shpejta për qytetarët, të cilat do të kontribuojnë në uljen e korrupsionit në shtet duke ulur ndikimin e faktorit njeri në proceset ku ato mund të automatizohen.

“Sot e promovojmë programin e Digjitalizimit “DigitalEra” të Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës, si dhe të gjitha aktivitetet që janë të nevojshme për realizimin e digjitalizimit të proceseve në vendin tonë. “Realizimi i këtyre aktiviteteve përmes digjitalizimit do të çojë në përmirësimin e shërbimeve për qytetarët, efikasitet më të madh të institucioneve, që do të ndikojë në uljen e korrupsionit dhe krijimin e një mjedisi digjital më të sigurt për qytetarët”, tha Kryeministri Kovacevski në konferencën për shtyp, duke shtuar se digjitalizimi është planifikuar të futet në të gjitha sferat në vend. Kryeministri u shpreh i kënaqur për shfrytëzimin solid të asistencës së parë digjitale për sektorin publik, bazuar në inteligjencën artificiale, ADA, e cila është edhe e para në rajon, nisur nga fakti se në 48 orët e para, ADA ka ofruar shërbime për 1321 qytetarë në fushën e shkëmbimit të informacionit.

Është planifikuar themelimi i një Agjencie për Digjitalizim, e cila do të mundësojë administratë publike të digjitalizuar që do të ndikojë në efikasitetin, transparencën dhe llogaridhënien e menaxhimit.

“Me themelimin e Agjencisë së re të Digjitalizimit do të mundësohet administratë publike e digjitalizuar, e cila do të përmirësojë efikasitetin, transparencën dhe llogaridhënien e menaxhimit dhe do të kontribuojë në rritjen e qëndrueshme ekonomike të vendit”. Dhe së dyti, një Agjenci e tillë Digjitalizimi do të jetë në gjendje të konsolidojë burimet e personelit që punojnë në këtë fushë, por edhe të bëhet konkurruese në fushën e tërheqjes së inxhinierëve të TI-së, të cilët ne e dimë se janë në mungesë dhe që kanë një çmim të lartë, tregu i punës, me të cilin shteti do të mund të sigurojë personelin e nevojshëm në fushën e digjitalizimit dhe në fushën e sigurisë kibernetike. Këtë vit do të ketë reforma thelbësore, të bazuara në parimet kyçe evropiane për digjitalizimin e shërbimeve, që synojnë transformimin e mënyrës së komunikimit të qytetarëve me administratën publike”, tha Kryeministri, duke theksuar se paralelisht me proceset e digjitalizimit do të zhvillohen proceset që do të zbatohen janë mbështetur edhe nëpërmjet disa strategjive, si Strategjia e TIK-ut, Strategjia Nacionale e Sigurisë Kibernetike, Strategjia e Reformës së Administratës Publike, si dhe harmonizimi i legjislacionit tonë me rregulloren e BE-së për median.

Në kuadër të digjitalizimit do të krijohen Qendrat e Integruara të Shërbimit (One point of service) ETU, të cilat ofrojnë konceptin e një sistemi me një ndalesë, i cili do të jetë në dispozicion për të gjithë qytetarët në 333 pika në nivel shtetëror, për marrjen e shumë shërbime në vetëm një vend.  Këto sportele ETU do të jenë pjesë e infrastrukturës së SHA Posta e Maqedonisë së Veriut.

Në sportelet administrative do të mundësohet që personat me nevoja të veçanta të kenë përparësi për marrjen e shërbimeve administrative. Parashikohet subvencionimi i programeve me interes strategjik për shtetin si siguria kibernetike, inteligjenca artificiale etj, si dhe vënia në përdorim e një karte identiteti digjitale.

“Sot ju prezantojmë sloganin e MIOA, që është “Digital Era”, e cila do të vazhdojë dhe udhëheqë procesin e transformimit digjital. Transformimi digjital do të ndryshojë rrënjësisht marrëdhënien mes shtetit dhe qytetarit, duke krijuar bazat e një sistemi të sigurt dhe të besueshëm që do të përmirësojë shërbimet publike, duke i ofruar ato nëpërmjet platformës kombëtare dhe One Point of Service (ETU).

Me digjitalizimin e shërbimeve publike do të reduktojmë ndjeshëm kohën që qytetarët shpenzojnë për të marrë shërbime në sportelet e administratës publike. Këto shërbime do të jenë në dispozicion në kohë reale, do të jenë transparente, të përgjegjshme dhe më të lira, në mënyrë që klientelizmi, favorizimi dhe monopolizimi i proceseve të jenë një gjë e së shkuarës”, tha në konferencën për shtyp ministri i Shoqërisë  Informatike dhe Administratës, Aliu, duke shtuar se gjatë digjitalizimit të shërbimeve, theks i veçantë do t'i kushtohet përmirësimit të infrastrukturës digjitale për personat me nevoja të veçanta.

Ministri Aliu sqaroi se Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës tashmë ka ofruar pika shërbimi të integruara në 5 qytete, të cilat ofrojnë konceptin e sistemit me një ndalesë, dhe me Strategjinë e re të Transformimit Digjital qytetarët do të kenë mundësi t'i marrin këto shërbime në të gjitha vendbanimet. Duke theksuar rëndësinë e sigurisë kibernetike si një nga shtyllat e Agjencisë së re të Digjitalizimit, e cila do të themelohet këtë vit, ministri Aliu u bëri thirrje të gjitha institucioneve shtetërore dhe publike që të mbështesin procesin e digjitalizimit.