Seanca konstituive e grupit punues për përgatitjen e propozim-iniciativës për nevojën e ndryshimeve në Kushtetutë

Grupi punues për përgatitjen e propozim-iniciativës për nevojën për ndryshime të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut mbajti seancë konstituive. Anëtarët njëzëri zgjodhën kryetarin dhe zëvendëskryetarin e grupit punues të cilët janë nga radhët e ekspertëve. Kryetare e grupit punues u zgjodh Margarita Caca Nikolovska, ish-gjyqtare në Gjykatën  Evropiane për të Drejtat e Njeriut në Strazburg, ndërsa për zëvendëskryetar, Bajram Pollozhani, ish-gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese dhe profesor i së drejtës kushtetuese. 

Propozues i ndryshimeve kushtetuese është Qeveria, e cila ka ngarkuar Ministrinë e Drejtësisë që të formojë një grup pune. Detyrë e grupit punues do të jetë përgatitja e propozim-iniciativës për nevojën e ndryshimit të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Pas hartimit, propozimi do t'i dërgohet Qeverisë, e cila do të duhet ta dërgojë iniciativën në Kuvend. Propozimi do të kalojë në të gjitha trupat punuese në korniza të Kuvendit. 

Grupi punues ka 23 anëtarë, nga të cilët 10 janë nga radhët e ekspertëve, 10 janë propozime të partive politike dhe 3 anëtarë janë nga institucione, Kabineti i Kryetarit të RMV-së, MPJ-së dhe SÇE-së. 

Ministri i Drejtësisë, Krenar Lloga dhe zëvendësministrja e Drejtësisë, Viktorija Avramovska Madiq, anëtarëve të grupit punues u uruan punë të suksesshme dhe i porositën se ky është një shans historik për të arritur qëllimin tonë strategjik, anëtarësimin në BE.