Kovaçevski: Salla hibride e kariokirurgjisë është një hap i madh para për shëndetin tonë, nga e cila përfitimin më të madh e kanë pacientët

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski, vizitoi Klinikën Universitare për Kardiokirurgji, ku kanë filluar të kryhen intervenimet kirurgjike në sallën hibride të operacionit, që është një hap i madh para në monitorimin e trendeve dhe mjekësisë së bazuar në prova.
Gjatë vizitës, Kryeministri dha deklaratë për mediat, të cilën po u'a përcjellim në tërësi.

„ Të nderuar punonjës të shëndetësisë,

Profesorë, kardiohirurgë, motra medicinale, infermierë,

I nderuar ambasador i Japonisë, Ocuka Kazjua,

Të nderuara media,

Sot po bëjmë një hap të madh të suksesshëm në ndjekjen e trendeve bashkëkohore mjekësore, gjë që flet vetëm për seriozitetin tonë si Qeveri që fokusi ynë është forcimi i shëndetit publik, investimi në burimet njerëzore, modernizimi i spitaleve.

Pacientët janë sigurisht në qendër të reformave në shëndetësi, ata e meritojnë trajtimin spitalor më të mirë, më të përditësuar, trajtimin në kohë dhe diagnostikimin e hershëm.

Në Klinikën Universitare për Kardiokirurgji, kardiokirurgët filluan punën në sallën hibridetë operacionit, për të cilin jemi mbledhur të gjithë sot këtu.

Kam pasur rastin ta shoh këtë sallë hibride operacioni, është vërtet pajisja më bashkëkohore, teknika ku përdoren metodat më moderne dhe falë kësaj, pacientët tanë do të marrin një shërbim të ashtu si merret në vendet e Evropës Perëndimore.

Sot në mëngjes vizitova pacientin që iu bënë intervenime, në sallën hibride dhe ndihet mirë, së shpejti do të shkojë në shtëpi dhe shumë shpejt do t'i kthehet përditshmërisë.

Salla hibride e operacionit mundëson operacion me pak komplikime, shërim të shpejtë, rehabilitim të shkurtër, të ashtuquajturën kirurgji minimale invazive.

Procedurat e tilla, përveç arszetimit mjekësor, preferohen gjithmonë nga pacienti. Në këtë mënyrë ai i kthehet përditshmërisë më shpejt dhe njëkohësisht klinika shpenzon më pak para për rehabilitimin e tij.

Me këtë sallë hibride kardio-vaskulare, si vend kemi mundësinë të bëjmë një hap shumë të madh përpara në ndjekjen e trendeve mjekësore dhe mjekësisë së bazuar në dëshmi, dhe përfitimi më i madh nga ky projekt e kanë pacientët.

Нивното задоволство е мерило на се она што како Влада, како Министерство за здравство и како Клиника се залагаме да го реалзираме. 

Shëndeti i qytetarëve tanë është më i rëndësishmi, asgjë nuk është më e vlefshme se kaq dhe për këtë arsye asgjë nuk do të na lëkundë që të mbetemi të përkushtuar për të ofruar kushte sa më bashkëkohore për trajtim.

Ekipi i kirurgëve, mjekëve, i gjithë stafi mjekësor, këtu në këtë Qendrën Klinike Universitare për Kardiokirurgji, deri tani na kanë bërë krenarë dhe të lumtur në shumë raste me ekspertizën e tyre profesionale, përkushtimin në punë, mbrojtjen e pacientëve, kujdesin ndaj tyre dhe këtu afër meje ka mjekë që praktikisht janë vlerësuar me certifikata mirënjohjeje nga Qeveria për transplantet e zemrës që kanë kryer në të kaluarën së bashku me kolegët e tyre.

Në mes të krizës së koronës, në këtë Klinikë u shkrua histori për shëndetësi maqedonase, u krye transplanti i parë i zemrës kadaverike në vend, gjegjësisht transplant nga një donator i vdekur. Tani me sallën e re të operacionit hibrid besoj në shumë operacione të suksesshme dhe shumë pacientë të kënaqur në të ardhmen.

Si Qeveri, ne kemi përgjegjësi të kujdesemi për pacientët dhe profesionistët e kujdesit shëndetësor dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë. Gjatë periudhës së kaluar kemi qenë dëshmitarë kur në sallat e operacionit janë instaluar një numër i madh i aparaturave, aparaturave bashkëkohore diagnostike me qëllim të rritjes së nivelit të shërbimeve shëndetësore në vend dhe kushte më të mira për mjekët.

Në të kaluarën janë rritur edhe pagat e mjekëve, në pjesën e pagës bazë, në pjesën e detyrës, gjatë periudhës së kaluar është nënshkruar edhe aneks i marrëveshjes me sindikatat, me të cilat janë rritur pagat e personelit mjekësor. duke punuar këtu deri në 3.000 denarë në shëndetësinë tonë publike, dhe me këtë, nga dita në ditë, ofrojmë kushte më të mira për punonjësit tanë shëndetësorë, por edhe për pacientët.

Gjatë javës së kaluar u lëshua në përdorim një platformë e re elektronike ku çdo pacient mund të shohë të dhënat e tij shëndetësore, e cila lehtëson punën si të punonjësve shëndetësorë ashtu edhe të pacientëve. E gjithë kjo është diçka që do të vazhdojë edhe në të ardhmen.

Në fund, dua të falënderoj kolegët e mi nga klinika e kardiokirurgjisë për nderin që të jem i pari që e shikon këtë sallë hibride operacioni.

Ju uroj mjekëve shumë sukses në përdorimin e tij. Dhe siç thuhet, sa më pak të përdoret aq më mirë."