Nga mbledhja e 194-të e Qeverisë: Rritja e numrit të ushtarëve maqedonas në operacionin e NATO-s “KFOR” në Kosovë; Instituti për sëmundjet e mushkërive të fëmijëve në Kozle-Shkup rritet në Klinikën Universitare për sëmundjet e frymëmarrjes së fëmijëve

Nga mbledhja e 194-të e Qeverisë: Rritja e numrit të ushtarëve maqedonas në operacionin e NATO-s “KFOR” në Kosovë; Instituti për sëmundjet e mushkërive të fëmijëve në Kozle-Shkup rritet në Klinikën Universitare për sëmundjet e frymëmarrjes së fëmijëve në Kozle-Shkup.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në mbledhjen e sotme mori vendim për ndryshimin e Vendimit për dërgimin e pjesëtarëve të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut për pjesëmarrje në NATO operacionin - KFOR në Republikën e Kosovës.

Me vendimin,. është paraparë rritje e pjesëmarrjes së pjesëtarëve të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në operacionin KFOR në Republikën e Kosovës me dërgimin shtesë të një togu prej 35 personave. Vendimi është marrë në bazë të rekomandimeve të përfaqësuesve të lartë ushtarakë në NATO dhe konkludimet e miratuara në takimin e shefave të shtatëmadhorive të vendeve anëtare të iniciativës për bashkëpunim në mbrojtje, me qëllim të përforcimit të sigurisë në Republikën e Kosovës.

Për pjesëmarrje në NATO operacionin, dërgohen 70 pjesëtarë të Armatës për periudhën prej gjashtë muajve, llogaritur nga nëntori i vitit 2023 deri në maj të vitit 2024.

Me këtë ndryshim të Vendimit, numri i përgjithshëm, me të cilin do të marrim pjesë në operacionin KFOR në Republikën e Kosovës, është 101 pjesëtarë të ARM-së.

Në mbledhjen e sotme, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka shqyrtuar dhe miratuar Propozimin për fillimin e procedurës për zhvillimin e negociatave për Marrëveshjen për qasje në studime dhe pranim në arsimin e lartë në Ballkanin Perëndimor dhe draft tekstin e Marrëveshjes për Qasja në studime dhe pranimi në arsimin e lartë në Ballkanin Perëndimor  që do të jetë baza për zhvillimin e negociatave në kuadër të procesit të Berlinit. Nisma për përfundimin e kësaj Marrëveshjeje buron nga procesi i Berlinit si rezultat i bashkëpunimit gjithëpërfshirës të vazhdueshëm ndërmjet gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor, përkatësisht ndërmjet Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë, Serbisë, Malit të Zi, Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës.

 Qëllimi i negociatave është të lidhet një Marrëveshje që do të zbatohet në të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe e cila ndër të tjera parasheh procedurën për njohjen e diplomave për arsimin e mesëm të përfunduar në drejtim të mundësimit të aksesit në arsimin e lartë. arsimi në Ballkanin Perëndimor.

Qeveria në mbledhjen e sotme ka miratuar Vendim me të cilin Instituti Shëndetësor Publik për sëmundje të mushkërive te fëmijët Kozle-Shkup shndërrohet në Klinikë Universitare për sëmundje respiratore te fëmijët në Kozle-Shkup.

Nga Qeveria sqarojnë se me këtë vendim synohet zgjerimi i veprimtarisë së këtij institucioni shëndetësor në fushën e sëmundjeve respiratore tek fëmijët dhe me fibrozë cistike, duke kryer edhe veprimtari arsimore, avancimin e të punësuarve shëndetësorë dhe kryerja e trajnimit të punonjësve shëndetësorë dhe veprimtarisë kërkimore-shkencore, si dhe kryerja e shërbimeve shëndetësore që kërkojnë trajtim shëndetësor profesional, organizativ dhe teknologjik kompleks dhe multidisiplinor në fushën e sëmundjeve të frymëmarrjes tek fëmijët dhe fibrozës cistike, duke ndërtuar dhe zbatuar kritere doktrinore profesionale-mjekësore në të. zonë dhe dhënien e ndihmës eksperte-metodologjike objekteve shëndetësore nga dega përkatëse e mjekësisë.

Me këtë vendim do të fitohet diagnostikim i shpejtë dhe më efikas, trajtim dhe mjekim të pacientëve dhe do të ulet presioni drejt institucioneve të tjera me çka do të sigurohet mbrojtje shëndetësore më e qasshme dhe më cilësore e pacientëve