Kovaçevski: Është duke u rindërtuar një nga rrugët më të frekuentuara në Prilep, po investojmë në kushte më të mira jetese në çdo komunë

Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski, së bashku me ministrin e Transportit dhe Lidhjeve, Blagoj Boçvarski dhe ministrin e Punëve të Brendshme, Oliver Spasovski, sot kanë inspektuar rindërtimin e njërës prej rrugëve më të frekuentuara në Prilep. “Leçe Koteski”.

Në fjalën e tij në këtë manifestim, Kryeministri Kovaçevski theksoi se Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka siguruar afër 800 mijë euro për realizimin e këtij projekti.

Rindërtimi i rrugës “Lece Koteski” është pjesë e projektit “Lidhja me rrugët lokale nëpër komuna” për të cilin janë investuar 70 milionë euro, ndërsa deri më tani janë mbuluar mbi 140 rrugë në mbi 60 komuna.

Në vazhdim e përcjellim deklaratën integrale të Kryeministrit Dimitar Kovaçevski:

“Sot jemi në mesin  e qytetarëve nga Prilepi, në njërën nga rrugët më të frekuentuara të Prilepit, “Lece Koteski”, e cila ka rëndësi të madhe jo vetëm për vendasit, por edhe për rrethinat.

Filluam me rikonstruksionin e kësaj rruge, ku për kënaqësinë time të madhe shohim se puna në terren po intensifikohet. Vazhdon me ritme të përshpejtuara vendosja e një shtrese të re asfalti në rrugë, ku po ndërtohet një shteg i ri këmbësorësh dhe biçikletash prej 2 kilometrash. Me këtë dinamikë presim që puna të përfundojë brenda afatit të përcaktuar.

Me rehabilitimin e kësaj rruge ngritim nivelin e sigurisë në komunikacion dhe mundësojmë komunikim më të shpejtë me banorët e rajonit të Prilepit.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka siguruar afro 800 mijë euro për realizimin e këtij projekti. Rindërtimi i rrugës “Lece Koteski” është pjesë e projektit “Lidhja me rrugët lokale nëpër komuna” për të cilin janë investuar 70 milionë euro, ndërsa deri më tani janë mbuluar mbi 140 rrugë në mbi 60 komuna.

Ne investojmë në të gjithë vendin, kujdesemi për zhvillimin e balancuar rajonal.

Ne përmirësojmë kushtet e jetesës në komuna, rrisim pavarësinë e tyre financiare. Sepse komunat e zhvilluara do të thotë një ekonomi e fort

Nga viti 2018, me 50 milionë euro, komunat u ndihmuan të ulin 50% të borxhit të tyre, në mënyrë që të largohen nga borxhet dhe llogaritë e bllokuara dhe në këtë mënyrë të stimulohet zhvillimi i tyre.

Me ndryshimet në Ligjin për financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale kemi forcuar decentralizimin dhe kemi mundësuar bartjen e kompetencave nga niveli qendror në atë lokal. Gjithashtu, me ndryshimet në Ligjin për financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale u rrit financimi i njësive të vetëqeverisjes lokale duke ndarë shuma më të mëdha për komunat.

Përmes programit TAV kemi siguruar gjithsej 94 projekte infrastrukturore në të gjithë vendin që synojnë drejtpërdrejt nevojat e qytetarëve me një vlerë totale prej 49.7 milionë euro.

Gjithashtu krijuam kushte për realizimin e projekteve inovative me projektin “BE për komunat” në komunat Veles, Radovish, Tetovë, Aerodrom, Vrapçisht, Ohër, Strumicë dhe qytetin e Shkupit në vlerë të përgjithshme prej 5.5 milionë euro.

Ne gjithashtu kujdesemi për qëndrueshmërinë. Me Projektin për efiçiencë energjetike në sektorin publik janë siguruar mjete në vlerë të përgjithshme prej 25 milionë euro, prej të cilave 5 milionë euro janë planifikuar për objektet shëndetësore dhe 10.5 milionë euro për projekte për komunat.

Dhe të mos harrojmë një projekt tjetër madhor që është zbatuar në dhjetë vitet e fundit - "Ujësjellësi dhe kullimi i ujërave të zeza", në kuadër të të cilit të gjitha komunat janë mbështetur me fonde prej 100 milionë eurosh për ndërtimin e një infrastrukture më të mirë për ujësjellës dhe impiantet e trajtimit.

Për ne, Shkupi, Velesi, Shtipi, Manastiri dhe Prilepi janë po aq të rëndësishëm.

Prilepin e lidhim në nivel lokal dhe rajonal. Projektet e planifikuara vite më parë, tani po i realizojmë.

Kemi rindërtuar plotësisht Pletvarin, po ndërtojmë në mënyrë aktive autostradën e re të shpejtë Gradsko-Prilep. E gjithë kjo lëvizje është nën një kontroll të fortë infrastrukturor.

Në mënyrë aktive po ndërtojmë autostradën ekspres Gradsko - Drenovë - Farish, e cila mundëson lidhje më të mirë nga pjesa qendrore e vendit me Pellagoninë, dhe kemi filluar ndërtimin e autostradës Prilep- Manastir, e cila mundëson lidhjen më të lehtë dhe më moderne të korridorit. 10-e në Greqi.

Ne gjithashtu ndërtuam një gazsjellës kryesor në të gjithë Pellagoninë.

Rajoni i Prilepit është vetëm një nga ato në të cilat po kryejmë ofensivë infrastrukturore, sepse në të gjitha rajonet tjera të vendit ndërtimet po zhvillohen si asnjëherë më parë.

Prioriteti ynë është ndërtimi i një rrjeti rrugor të modernizuar në të gjithë vendin dhe ne jemi plotësisht të përkushtuar për këtë.

Me rëndësi strategjike për vendin tonë është realizimi i korridoreve evropiane 8, 10 dhe degwzimi 10-d, që jep një kontribut të madh në infrastrukturën rajonale dhe lidhjen rrugore.

Ne gjithashtu investojmë në trafikun hekurudhor. Ka filluar ndërtimi i hekurudhës në pjesën lindore të Korridorit 8, po ndërtojmë hekurudhën drejt Bullgarisë, ku deri tani po investojmë mbi 200 milionë euro.

Tani jemi kthyer nga Beogradi, ku kemi nënshkruar një Memorandum bashkëpunimi me palën serbe për krijimin e një hekurudhe të shpejtë nga Nishi në Shkup dhe një degëzim në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit.

Për herë të parë në historinë e vendit tonë lidhemi me një infrastrukturë rrugore moderne si në jug ashtu edhe në lindje dhe në veri dhe në perëndim. Po ashtu, ajo që i shqetëson më së shumti qytetarët dhe kompanitë është funksionaliteti i hekurudhës, përkatësisht transportit, dhe për këtë qëllim, pas 32 vitesh, Kuvendi tashmë është në fazën përfundimtare të miratimit për liberalizimin e qarkullimit hekurudhor në vendi.

Deri më tani, ju e dini se në vendin tonë ekzistonte vetëm një kompani që mund të kryente transport hekurudhor, ndryshe nga të gjitha vendet e tjera të Evropës ku transporti është i liberalizuar. Këtë do ta kemi tani në Maqedoninë e Veriut dhe kompanitë nuk do të kenë më asnjë ndalesë në transportin e mallrave të tyre nga porti i Selanikut apo nga ndonjë destinacion tjetër drejt Maqedonisë. 

Këto nuk janë premtime boshe, janë projekte të dukshme.

Si kryeministër jam siguruar dhe do të sigurohem që kudo që të bëhet ndërtimi, të ketë efikasitet në realizimin e projekteve tona. Si një vend i vogël, ne kemi nevojë për një infrastrukturë të fortë rrugore dhe do të sigurohem që kjo të bëhet realitet.

Vetëm kështu mund të lidhemi me rajonin dhe BE-në.

Republika e Maqedonisë së Veriut po e vendos veten në hartën ekonomike dhe udhërrëfyese botërore. Nuk mund të kthehemi. Para nesh është përmbushja e qëllimit të dytë strategjik pas anëtarësimit në NATO, që është anëtarësimi i plotë në BE. Ne po punojmë shumë për këtë dhe bashkërisht duhet ta bëjmë të mundur për qytetarët.

Dua të shfrytëzoj rastin të falënderoj kontraktorët dhe mbikëqyrësit që punojnë në këtë rrugë, në këtë rrugë të Prilepit, por kjo nuk është vetëm një rrugë sepse është një rrugë shumë e rëndësishme që përveç që lidh zonën industriale në Prilep, lidh komunën e Krivogashtanit dhe qytetin e Kurshevës, është një rrugë shumë e ngarkuar dhe është vërtet sfidë për kontraktorët që punojnë në një rrugë që përdoret gjithmonë për transport sepse nuk ka asnjë seksion tjetër përgjatë të cilit mund të organizohet transporti. kryerja e punimeve ndërtimore por gjithsesi siç besojnë ata, pasi plani është qe ne fund te nëntorit te vendoset asfalti ne te gjithë seksionin dhe me vone te finalizohet dhe ne varësi te kushteve atmosferike dhe trotuareve ne këtë te rëndësishme. rrugëkalim.