Nga mbedhja e 210-të e Qeverisë: Qeveria përcaktoi tekstin e Propozim buxhetit plotësues për vitin 2024

 Qeveria  e  Republikës së Maqedonisë së Veriut në mbledhjen  e sotme e konfirmoi tekstin e Propozim buxhetit plotësues të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2024.

Propozim buxheti plotësues, i propozuar nga Ministria e Financave, paraqet një tekst integral, në të cilin Qevreia, me propozim të Ministrisë së Financave, i inkorporoi amendamentet e pranuara, pas diskutimeve në komisionet kompetente në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa janë bërë edhe ndryshime dhe plotësime të nevojshme në propozim-buxhetin e përcaktuar fillimisht.

Propozim buxheti plotësues, i propozuar nga Ministria e Financave, paraqet një tekst integral, në të cilin Qevreia, me propozim të Ministrisë së Financave, i inkorporoi amendamentet e pranuara, pas diskutimeve në komisionet kompetente në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa janë bërë edhe ndryshime dhe plotësime të nevojshme në propozim-buxhetin e përcaktuar fillimisht.

Elementet kryesore të Propozimit buxhetit të plotësuar për vitin 2024 janë ridizajnimi i politikës buxhetore dhe konsolidimi fiskal.

Propozim buxhetin e plotësuar të konfirmuar të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2024, Qeveria e dërgon për miratim në Kuvendin e  Republikës së Maqedonisë së Veriut .