Nga mbledhja e 75-të e Qeverisë: Shtetasit e Serbisë, Kosovës, Malit të Zi dhe Bosnje dhe Hercegovinës për hyrje në vend duhet të paraqesin test PCR negativ

Në mbledhjen e 75-të, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut miratoi një ndryshim në Vendimin për Masat për Parandalimin e Sjelljes dhe Përhapjes së COVID-19, me të cilin qytetarët e Republikës së Serbisë, Republikës së Kosovës, Malit të Zi dhe Bosnje dhe Hercegovinës pas hyrjes në vendkalimin kufitar në territorin e RMV-së, do t’ju kërkohet të paraqesin një vërtetim mjekësor me rezultat negativ të testit RT PCR SARS-CoV-2, të bërë 72 orë para se të hyni në territorin e vendit tonë dhe të paraqisni një deklaratë personale të kompletuar të dhëna për vendbanimin dhe periudhën e qëndrimit.

Plotësimi i vendimit hyn në fuqi më 9 korrik.