Zaev: Marrëveshja Kornizë e Ohrit solli frymë të re në politikëbërje, politika që ndërtojnë ura, e jo që i rrënon.

Kryeministri i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev iu drejtua Akademisë solemne me rastin e 20 vjetorit të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit e titulluar "Përtej Ohrit", në të cilën ai nënvizoi dhe vuri  në dukje se jemi duke  shënuar një përvjetor të rëndësishëm të Marrëveshjes që siguroi ndërtimin e paqes të mëtejshëm  demokratik të Maqedonisë së Veriut me pjesëmarrjen e barabart me të  gjitha bashkësitë të saj etnike.

Gjatë panelit fjalim drejtues kishte edhe Presidenti, Stevo Pendarovski, Kryetari i Kuvendit, Talat Xhaferi, Zëvendëskryeministri i parë dhe Ministër për Sistem politik dhe marrëdhënie ndërmjet bashkësive,  Artan Grubi, ish-Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, lordi George Robertson, dhe ish kryeministrat Hari Kostov dhe Vlado Buçkovski.

Kryeministri Zaev theksoi se Marrëveshja e Ohrit, e cila u nënshkrua në partneritet me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës , NATO dhe OSBE-së, i dha fund konfliktit dhe lirisht mund të themi se është një garanc e paqes,dhe më pas e ndërtuam dhe e përmirësuam atë duke krijuar një komunitet në të cilin qytetarët kanë bashkëjetesë, respekt dhe tolerancë me njëritjetrin, një komunitet ku qytetarët kanë vizione të njëjta ose të ngjajshme për një të nesërme më të mirë.

 “Marrëveshja Kornizë e Ohrit gjithashtu dërgoi mesazhin e mirëkuptimit, faljes dhe faljes së ndërsjellë midis maqedonasve dhe shqiptarëve dhe midis të gjithë qytetarëve tanë të tjerë.” Ky është mesazhi për bashkëjetesën, për qytetarët e barabartë, në atdheun tonë të përbashkët. Marrëveshja Kornizë e Ohrit ka sjellë një frymë të re të politikëbërjes – politika që ndërtojnë ura, jo i rrënojnë ato. “Politikat që i bashkojnë qytetarët dhe nuk i ndajnë në rrugën në të cilën sigurojmë të ardhmen, në shtëpinë tonë të përbashkët euro-atlantike, së bashku me kombet e tjera,” tha Kryeministri Zaev, duke theksuar se koncepti i “Një Shoqëri për të gjithë “një shtet civil me kushte të barabarta për të gjithë ata që jetojnë në të: maqedonasit, shqiptarët, turqit, serbët, vllehët, romët, boshnjakët dhe të gjitha komunitetet e tjera.

Kryeministri Zaev nënvizoi se si shtet ne kemi marrë të gjitha masat e nevojshme për të ndërtuar një shoqëri të integruar e cila bazohet në sundimin e ligjit, mbrojtjen e të drejtave të njeriut, duke përfshirë të drejtat e pakicave, respektimin e diversitetit dhe ne jemi duke u zhvilluar në një komunitet në të cilin shanset për prosperitet janë të barabarta. të gjithë, si një anëtar i NATO -s dhe një anëtar i ardhshëm i Bashkimit Evropian, një vend i hapur dhe modern që zhvillon bashkëpunim intensiv rajonal, një vend udhëheqës në Ballkanin Perëndimor.

 “Vendi ynë po ndërton politika të pjekura. Në vend të konflikteve, ne flasim për përparimin, përparimin ekonomik në vendin tonë dhe promovimin e marrëdhënieve të mira fqinjësore. “Së bashku me fqinjët tanë, ne po krijojmë një” Ballkan të hapur “, duke kapërcyer të gjitha pengesat dhe duke lëshuar të gjitha idetë për lidhje falas të të gjithë qytetarëve tanë,” tha Kryeministri Zaev, duke shtuar se “Pas Ohrit” një nga përfitimet më të rëndësishme është ai ne e organizojmë atë përmes dialogut.jeta e përbashkët, e përkushtuar ndaj secilit individ, secilës familje, secilit qytetar me një tendencë të plotë për të arritur barazinë që do të forcojë solidaritetin, respektin dhe ndihmën reciproke.

Ai theksoi se Qeveria, katër vjet më parë, përmbushi detyrimin që ishte zgjatur pa nevojë për më shumë se një dekadë dhe miratoi Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve, duke plotësuar dispozitat e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit. Ligji për Përdorimin e Gjuhëve është brenda Kushtetutës dhe siguron kushte për zbatimin e një shoqërie të përbashkët për të gjithë qytetarët, duke eleminuar kushtet për zhvillimin e nacionalizmit dhe duke siguruar përparimin e shtetit, duke respektuar njëri -tjetrin, duke respektuar të drejtat dhe nevojat e çdo qytetari dhe çdo komuniteti.

 “Dhe ne kemi diçka për t’i dhënë botës perëndimore. Kjo është mënyra jonë – si gjetëm një zgjidhje për çështjet djegëse, si e organizuam atë, si e modernizojmë dhe përmirësojmë atë duke filluar nga Marrëveshja e Ohrit dhe shtysa nga ajo marrëveshje për të arritur dy marrëveshjet e tjera, atë me Bullgarinë dhe natyrisht marrëveshjen e Prespës. “Dialogu, diplomacia, mirëkuptimi i ndërsjellë, solidariteti dhe si mund t’i ndajmë dhe nderojmë shumë vende më të zhvilluara që fatkeqësisht kanë sfidat që Maqedonia e Veriut i kishte shumë prapa,” tha Kryeministri Zaev. Kur, si në shumicën e Evropës, vendi ynë u përfshi nga zjarret, solidariteti, uniteti dhe miqësia u demonstruan në veprim në nivelin më të lartë.

Zëvendëskryeministri i parë dhe Ministri i Sistemit Politik dhe Marrëdhënieve Ndër-Komunitare Artan Grubi në fjalimin e tij theksoi se Marrëveshja Kornizë e Ohrit solli ekuilibrin për të jetuar së bashku dhe për të jetuar në mënyrë të barabartë.

 “Vetëm të barabartë mund të jetojnë së bashku. Unë e gjej këtë ekuilibër në shoqëri nga të gjitha sistemet e njohura politike të rendit shtetëror vetëm në demokraci, ku vlera dhe dinjiteti i çdo personi njihet, të gjithë janë të barabartë, shumica udhëheq me të drejta për të gjithë, kompromisi dhe liria individuale vlerësohen. “Këtu gjej thelbin e barazisë, në një demokraci,” tha Grubi, zëvendëskryeministri i parë.

Ai deklaroi se asnjë komunitet, asnjë qytetar nuk humbi nga kjo marrëdhënie e ekuilibruar, por të gjitha komunitetet, të gjithë qytetarët përfituan dhe fituesi më i madh është vendi ynë i përbashkët, nga një vend në luftë, në një vend anëtar të NATO -s dhe me dritën jeshile për anëtarësim në Bashkimi Europian.

 “Sot, të dashur miq, së bashku me kolegët e mi, ne po bëjmë përpjekje për të integruar vendin tonë të përbashkët në Bashkimin Evropian dhe po punojmë për të bërë një jetë më të mirë për të gjithë qytetarët tanë, pa asnjë ndryshim të vetëm. “Sfida jonë” Pas Ohrit “është sundimi i ligjit, lufta pa kompromis kundër korrupsionit dhe krimit, pranimi i diversitetit dhe përfshirjes, institucionet e besueshme demokratike dhe cilësia e jetës përmes pranimit të agjendës së gjelbër,” tha Zëvendëskryeministri i Parë Grubi. “Prespa nuk do të ishte, nëse nuk do të ishin për të dy, ne nuk do të kishim NATO, por nuk duhet të ndalemi këtu dhe duhet të jemi në gjendje të zbatojmë marrëveshjen e tretë me të njëjtën guxim dhe përkushtim që vulos të ardhmen tonë evropiane “.

Zaev: Marrëveshja Kornizë e Ohrit dërgoi një mesazh për mirëkuptim reciprok, falje dhe falje, një mesazh për bashkëjetesë, për qytetarë të barabartë në atdheun tonë të përbashkët

Kryeministri i Republikës së Maqedonisë Veriore Zoran Zaev iu drejtua Akademisë Formale me rastin e 20 vjetorit të Marrëveshjes së Paqes të Ohrit të titulluar “Pas Ohrit”, në të cilën ai vuri në dukje se ne shënojmë një përvjetor të rëndësishëm të Marrëveshjes që siguroi një paqe ndërtimi i ardhshëm dhe i mëtejshëm demokratik i Maqedonisë së Veriut me pjesëmarrje të barabartë të të gjitha bashkësive të saj etnike.

Në akademi morën pjesë Presidenti, Stevo Pendarovski, Kryetari i Kuvendit, Talat Xhaferi, Zëvendëskryeministri i parë dhe Ministër i Sistemit Politik dhe Marrëdhënieve Ndër-Komunitare, Artan Grubi, përfaqësues të shumtë të Qeverisë dhe Kuvendit, të lartë dhe mysafirë të nderuar nga vendi dhe jashtë vendit. Kryeministri Zaev theksoi se Marrëveshja e Ohrit, e cila u nënshkrua në partneritet me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara, NATO dhe OSBE, i dha fund konfliktit dhe lirisht mund të themi se është një garanci e paqe, dhe më vonë ne përmirësuam dhe promovuam krijimin e një komuniteti në të cilin qytetarët kanë bashkëjetesë dhe respekt dhe tolerancë reciproke, një komunitet në të cilin qytetarët kanë vizione të njëjta ose të ngjashme për një të nesërme më të mirë.

Fjalimi i Kryeministrit Zaev në vazhdim jua përcjellim në tërësi:

“Sot, ne shënojmë një përvjetor domethënës të Marrëveshjes që siguroi një të ardhme paqësore dhe ndërtim të mëtejshëm demokratik të Maqedonisë Veriore me pjesëmarrje të barabartë të të gjitha bashkësive të saj etnike.

Kjo Marrëveshje, e nënshkruar më 13 gusht 2001, hodhi themelet mbi të cilat ne, si Qeveri e sapoformuar në 2017, ndërtojmë Shoqërinë tonë të përbashkët, Një dhe të Barabartë, duke përfshirë respektimin në mënyrë të barabartë të të gjitha identiteteve etnike dhe interesave të të gjithë qytetarëve që jetojnë këtu.

Në vitin 2017, përparësia jonë ishte t’i jepnim “jetë” kësaj Marrëveshjeje, duke përfunduar pjesën normative që doli nga Marrëveshja Kornizë e Ohrit dhe Amendamenti 5 i Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë Veriore.

Katër vjet më parë, qeveria e atëhershme, e cila ishte politikisht dhe e vlerësuar në nivelin e pushtetit aktual ekzekutiv, përmbushi një detyrim që ishte zgjatur pa nevojë për më shumë se një dekadë dhe miratoi Ligjin për Përdorimin e Gjuhëve, duke përfunduar dispozitat e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit.

Ligji për Përdorimin e Gjuhëve është brenda Kushtetutës dhe siguron kushte për zbatimin e një shoqërie të përbashkët për të gjithë qytetarët, duke eleminuar kushtet për zhvillimin e nacionalizmave dhe duke siguruar përparimin e shtetit, duke respektuar njëri -tjetrin, duke respektuar të drejtat dhe nevojat e çdo qytetari dhe çdo komuniteti.

Marrëveshja e Ohrit, e cila u nënshkrua në partneritet me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara, NATO -n dhe OSBE -në, i dha fund konfliktit, i cili fatkeqësisht mori të vetën, por nga kjo distancë mund të themi lirisht se është një garanci e paqen, të cilën ne e përmirësuam më vonë. dhe ne kemi përparuar duke krijuar një komunitet në të cilin qytetarët kanë bashkëjetesë dhe respekt dhe tolerancë reciproke, një komunitet në të cilin qytetarët kanë vizione të njëjta ose të ngjashme për një të nesërme më të mirë.

Maqedonia Veriore është një mozaik i bukur i bashkësive dhe diversitetit etnik dhe të tjera. Duke respektuar këto veçanti dhe në të njëjtën kohë duke e forcuar institucionalisht vendin tonë duke ndërmarrë politika gjithëpërfshirëse dhe masa pozitive, ne kemi hedhur themelet e Maqedonisë Veriore si një shoqëri e barabartë.

Marrëveshja Kornizë e Ohrit gjithashtu dërgoi mesazhin e mirëkuptimit, faljes dhe faljes së ndërsjellë midis maqedonasve dhe shqiptarëve dhe midis të gjithë qytetarëve tanë të tjerë. Ky është mesazhi për bashkëjetesën, për qytetarët e barabartë, në atdheun tonë të përbashkët.

Marrëveshja Kornizë e Ohrit ka sjellë një frymë të re të politikëbërjes – politika që ndërtojnë ura, jo i rrënojnë ato. Politika që bashkojnë qytetarët dhe nuk i ndajnë ata në rrugën në të cilën sigurojmë të ardhmen, në shtëpinë tonë të përbashkët euro-atlantike, së bashku me kombet e tjera.

Si shtet, ne kemi marrë të gjitha masat e nevojshme për të ndërtuar një shoqëri të integruar e cila bazohet fort në sundimin e ligjit, mbrojtjen e të drejtave të njeriut, përfshirë të drejtat e pakicave, respektimin e diversitetit, dhe ne po zhvillohemi në një komunitet në të cilin shanset e prosperiteti është i barabartë për të gjithë: një anëtar i NATO -s dhe një anëtar i ardhshëm i Bashkimit Evropian, një vend i hapur dhe modern që zhvillon bashkëpunim intensiv rajonal, një vend udhëheqës në Ballkanin Perëndimor.

Koncepti i Një Shoqërie sot ka një bazë të fortë dhe ne besojmë fort në të.

Ne kemi krijuar një shtet civil me kushte të barabarta për të gjithë ata që jetojnë në të: maqedonasit, shqiptarët, turqit, serbët, vllehët, romët, boshnjakët dhe të gjitha komunitetet e tjera.

Njëzet vjetori i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit përkon me 30 vjetorin e pavarësisë së vendit tonë, 80 vjetorin e Kryengritjes Popullore dhe 20 vjetorin e nënshkrimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit si hapi ynë i parë në arritjen e qëllimit tonë të përbashkët të anëtarësimit në Bashkimi Evropian.

Te ftuar te nderuar,

“Pas Ohrit”, vendi ynë po ndërton politika të pjekura.

Në vend të konflikteve, ne flasim për promovimin e përparimit ekonomik në vendin tonë dhe promovimin e marrëdhënieve të mira fqinjësore.

Së bashku me fqinjët tanë, ne po krijojmë një “Ballkan të hapur”, duke kapërcyer të gjitha pengesat dhe duke lëshuar të gjitha idetë për lidhje falas të të gjithë qytetarëve tanë.

Në të kaluarën, kur u përballëm me mungesë të vaksinave, dhe këto ditë, kur, si në shumicën e Evropës, vendi ynë ishte përfshirë nga zjarret, solidariteti, uniteti dhe miqësia u demonstruan në veprim në nivelin më të lartë.

Idetë tona për bashkësinë, ndihmën, lëvizjen e lirë dhe mendimin e lirë kanë realizimin më të mirë.

“Pas Ohrit”, të gjithë ne së bashku, pavarësisht nga përkatësia jonë etnike, kombëtare, fetare, sociale, kulturore, kemi ndërtuar Një shoqëri të barabartë, ku të gjithë mund të gjejnë prosperitet dhe një të ardhme më të mirë.

Më vjen mirë që ju shoh këtu si Kryeministër, 20 vjet pas diskutimit të të gjitha këtyre përfitimeve. Një nga përfitimet më të rëndësishme është që ne ta organizojmë jetën tonë përmes dialogut. Së bashku, të përkushtuar ndaj secilit individ, secilës familje, secilit qytetar me një tendencë të plotë për të arritur barazinë që do të forcojë solidaritetin, respektin dhe ndihmën reciproke.

E gjithë Qeveria, dhe të gjithë njerëzit tanë, të gjitha bashkësitë etnike duhet të jenë krenarë kur themi se ne jemi një shembull pozitiv. Një shembull nga i cili mësojnë të tjerët, paqeruajtësit, një model nga i cili mund të mësojnë shumë vende dhe rajone të tjera jo vetëm në Ballkan dhe në Evropë, por edhe në botë.

Dhe marr përsipër të lë një trashëgimi – të ruaj atë që kemi arritur së bashku këto 20 vjet dhe të jem mirënjohës ndaj botës moderne nga e cila mësojmë shumë dhe e cila na ndihmon shumë. Worldshtë bota perëndimore që ishte këtu 20 vjet më parë, dhe sot është këtu për të na mbështetur, mbi të gjitha partnerët tanë strategjikë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian.

Dhe ne kemi diçka për t’i dhënë botës perëndimore. Kjo është mënyra jonë – si gjetëm një zgjidhje për çështjet djegëse, si e organizuam atë, si e modernizojmë dhe përmirësojmë atë duke filluar nga Marrëveshja e Ohrit dhe shtysa nga ajo marrëveshje për të arritur dy marrëveshjet e tjera, atë me Bullgarinë dhe natyrisht marrëveshjen e Prespës. Dialogu, diplomacia, mirëkuptimi reciprok, solidariteti dhe mënyra se si mund të ndajmë dhe nderojmë shumë vende më të zhvilluara që fatkeqësisht kanë sfidat që Maqedonia e Veriut kishte shumë vite më parë.

Në fund, përgëzoj qytetarët, njerëzit tanë, të cilët me një kujdes të veçantë ishin pjesë thelbësore e zbatimit të këtyre proceseve përmes të cilave ne ndërtojmë një të ardhme të caktuar, të qëndrueshme dhe të begatë për të gjithë ata që jetojnë në atdheun tonë.

“Faleminderit dhe urime.”