Qeveria e përcolli propozim-kornizën negociuese deri në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në mbledhjen e sotme të 59-të, e shqyrtoi informacionin nga Ministria e Punëve të Jashtme, për propozim-kornizën negociuese për Republikën e Maqedonisë së Veriut me BE-në, e përfaqësuar nga presidenca franceze me Bashkimin Evropian.

Në mbledhje, Qeveria vendosi që propozim-kornizën negociuese ta përcjell në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për shqyrtim dhe sjellje të konkluzave të mëtejshme, në përputhje me procedurat e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.