Nga mbledhja e 65-të e Qeverisë: Paga më të larta për punonjësit e MPB-së që nga shtatori; Marrëveshja për numrin e studentëve për t'u regjistruar në studimet e doktoratës në Universitetin e Evropës Juglindore; Vendimi për dërgimin e pjesëtarëve të Ushtri

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut sot ka mbajtur mbledhjen e 65-të. Në fillim të mbledhjes, kryeministri dhe ministrat me një minutë heshtje nderuan viktimat e tërmetit katastrofal të Shkupit, më 26 korrik 1963.

Në mbledhje janë marrë disa vendime, ndër të cilat Qeveria ka angazhuar ministrin e Punëve të  Brendshme  që të ndërmarrë të gjitha aktivitet e nevojshme për të realizuar rritjen e pagave në MPB në masën 5 për qind, duke filluar me pagën nga shtatori 2022,  pas njoftimit nga Ministria e Punëve të Brendshme se në buxhetin e MPB-së për vitin 2022 janë paraparë mjete për rritjen e këtillë prej muajit shtator dhe kërkesa e MPB-së për të nxjerrë një konkluzion të tillë. , me qëllim ndryshimin e vendimit për vlerën e pikëve.

Qeveria, me propozim të Ministrisë së Arsimit, ka vendosur që të japë pëlqimin për numrin e studentëve që regjistrohen në ciklin e tretë të studimeve në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë në vitin akademik 2022/2023, siç parashikohet në konkursin universitar.

Qeveria mori vendim, me propozim të Ministrisë së Mbrojtjes, të dërgojë 134 pjesëtarë të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut për të marrë pjesë në stërvitjen “SABER JUNCTION 22”, që do të mbahet në Republikën Federale të Gjermanisë. në periudhën nga 28 gusht deri më 21 shtator 2022.

Në mbledhjen e sotme të qeverisë është shqyrtuar dhe miratuar edhe Informacioni i Ministrisë së Mbrojtjes për hyrje dhe qëndrim të forcave të huaja të armatosura në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, për realizimin e stërvitjeve për evakuim të njerëzve në kushte të vështira malore.

Qeveria, me propozim të Ministrisë së Punëve të Jashtme, vendosi gjithashtu të hapë dy konsullata të reja: një konsullatë nderi të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në Republikën e Kroacisë, me seli në Rijekë dhe një konsullatë nderi të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në Republikën e Turqisë, me seli në Sivas.