Qeveria mbajti mbledhjen e 67-të: Miratoi informacionin për draft-konceptit e reformave tatimore dhe anëtarësimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në programin Evropa Digjitale

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut sot mbajti mbledhjen e 67-të përmes lidhjes me internet videokonferencë.

Me propozim të Ministrisë së Financave, ministrat shqyrtuan dhe miratuan Informacionin për draft-konceptin e reformës tatimore, në përputhje me Strategjinë për reformën e sistemit tatimor (2021-2025).

Strategjia përcakton objektivat kryesore të reformave tatimore, të cilat kanë të bëjnë me sigurimin e një sistemi tatimor të drejtë, efikas, transparent dhe modern, që do të bazohet në teknologjitë moderne digjitale dhe risitë në tatimizim, për të arritur rritje ekonomike të përshpejtuar, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme.

Në kuadër të Strategjisë, janë përcaktuar pesë prioritete për politikëbërësit dhe autoritetet tatimore që administrojnë të ardhurat publike: drejtësi më e madhe në tatimet; efikasitet dhe efektivitet më të madh të sistemit tatimor për mbledhje më të mirë të të hyrave; rritje e transparencës tatimore; cilësi më e mirë e shërbimeve dhe vendosje e taksës mjedisore (“të gjelbërta”).

Përgatitja e draft-koncepti të reformës tatimor, Qeveria nëpërmjet Ministrisë së Financave po udhëheq përmes një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës, ​​në përputhje me qëllimet dhe prioritetet e reformave të sistemit tatimor.

Qeveria, nëpërmjet Ministrisë së Financave, udhëheq përgatitjen e draft-konceptit të reformës tatimore përmes një procesi transparent dhe gjithëpërfshirës, ​​në përputhje me qëllimet dhe prioritetet e reformave të sistemit tatimor.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut sot shqyrtoi dhe miratoi Informacionin për anëtarësimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në programin e Evropa Digjitale (DIGITAL), të përgatitur nga Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë.

Programi DIGITAL është një program i ri i Bashkimit Evropian që synon afrimin e teknologjive dixhitale me bizneset, qytetarët dhe administratën publike, si hapa kyç drejt përmirësimit të jetesës dhe punës, veçanërisht kur pandemia COVID-19 na tregoi se sa i rëndësishëm është zhvillimi dhe njohuritë e teknologjia është, si dhe sa e rëndësishme është që Evropa të mos varet nga sistemet dhe zgjidhjet që vijnë nga rajone të tjera të botës.

Programi DIGITAL siguron financim strategjik për të mbështetur projekte në pesë fusha kryesore të kapaciteteve: superkompjuter, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, aftësi të avancuara dixhitale dhe sigurimin e përdorimit të gjerë të teknologjive dixhitale në të gjithë ekonominë dhe shoqërinë, duke përfshirë përmes qendrave të inovacionit dixhital.

Qëllimi, është të përshpejtojë rimëkëmbjen ekonomike dhe të formësojë transformimin dixhital të shoqërisë dhe ekonomisë evropiane, duke sjellë përfitime për të gjithë, veçanërisht ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.

Anëtare të programit janë të gjitha vendet e BE-së, përveç kësaj, janë anëtarë edhe të gjitha vendet e Komunitetit Ekonomik Evropian, dhe ka mundësi për të shfaqur interesim dhe anëtarësim të vendeve kandidate, si dhe vendeve të programeve të fqinjësisë së mirë.

Me miratimin e këtij informacioni, Qeveria fillon procesin e negociatave me Komisionin Evropian për pjesëmarrje në programin DIGITAL.

Kjo do të ofrojë mundësi për financim projektesh për të gjitha kompanitë, institucionet dhe organizatat civile që do të aplikojnë me projekte për dixhitalizimin e thirrjeve në kuadër të Programit.