Nga mbledhja e 134 e Qeverisë: u miratua kyçja e Marrëveshjes për ndërtimin e korridoreve 8 dhe 10 d; është përcaktuar Ligji që do të mundësojë kthimin në vend të ikonave me vlerë të eksportuara ilegalisht

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në këtë mbledhje, me propozim të Komisionit për negociata për përfundimin e Marrëveshjes për ndërtimin e Korridorit 8 (aksi rrugor: Tetovë - Gostivar - Bukojçan dhe Projekti për autostradën Trebenishtë - Strugë – Qafë Thanë) dhe Korridori 10 d (aksi rrugor i autostradës Prilep - Manastir) në Republikën e Maqedonisë së Veriut, miratuan kyçjen e Marrëveshjes me partnerin e zgjedhur strategjik, konsorciumin Behtel dhe Enka, të planifikuar për sot, më 8 mars 2023. Kjo do të mundësojë fillimin e ndërtimit të këtyre projekteve të rëndësishme dhe realizimin e këtij përcaktimi strategjik shumëvjeçar për lidhje infrastrukturore të Republikës së Maqedonisë së Veriut me rajonin, që do të kontribuojë edhe në zhvillimin ekonomik të vendit.

Qeveria e shqyrtoi dhe përcaktoi Propozim-ligjin për ratifikimin e Marrëveshjes për bashkëpunim ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Shqipërisë, për kthimin e ikonave të eksportuara ilegalisht në vendin e origjinës, të propozuar nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe vendosi të ia dorëzon Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Me ratifikimin e Marrëveshjes, sipas sqarimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme, trashëgimia kulturore jashtëzakonisht e vlefshme, për të cilën Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria kanë rënë dakord më parë, do t'i kthehet Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kjo do të thellojë dhe avancojë marrëdhëniet kulturore ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Shqipërisë dhe do të manifestojë përkushtimin serioz të të dy vendeve në mbrojtjen efektive të trashëgimisë kulturore dhe zbatimin e konventave ndërkombëtare në këtë fushë.

Qeveria shqyrtoi dhe miratoi Informatat nga Ministria e Kulturës për prezantimin e koleksionit të Muzeut të Artit Bashkëkohor - Shkup, në Kunsthalle - Vjenë.

 Sipas Ministrisë së Kulturës, vizitorët në Vjenë do të mund të shohin 94 vepra nga koleksioni i Muzeut të Artit Bashkëkohor NU, duke përfshirë vepra të Martinovski, Pandilov, Perchinkov, Vladimirski, Todorovski, si dhe nga Vazareli, Pikaso, Kac, dhe te tjerë. Koncepti i ekspozitës parashikon praninë e artistëve nga e gjithë bota, të cilët do të bëjnë përzgjedhjen e tyre të veprave nga koleksioni dhe do të krijojnë mjedisin e tyre. Nëpërmjet realizimit të kësaj ekspozite, bashkëpunimi ekzistues ndërkombëtar me partnerët ekzistues, kolektivin kuratorial WHW nga Kunsthalle në Vjenë, të cilët janë edhe drejtues të institucionit, me potencial për të zgjeruar bashkëpunimin me partnerë të tjerë dhe institucione të lidhura në një plan dypalësh dhe niveli shumëpalësh do të përmirësohet.

Qeveria shqyrtoi dhe miratoi Informacioni nga Ministria e Kulturës për prezantimin e koleksionit të Muzeut të Artit Bashkëkohor - Shkup, në Kunsthalle - Vjenë.