Nga mbledhja e 188-të e Qeverisë: Vendime të reja dhe precizim i vendimeve për mbrojtjen e standardit jetësor të qytetarëve - ulje të çmimeve të perimeve dhe frutave, orizit, frutave të jugut

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka marrë vendime dhe ka rafinuar vendime, me qëllim të mbrojtjes së standardit jetësor të qytetarëve.

Qeveria me propozim të Ministrisë së Ekonomisë miratoi disa vendime dhe ndryshime vendimesh.

Është miratuar vendim për uljen e detyrimeve të importit për importin e domateve, trangujve dhe specave të freskëta.

Me këtë vendim propozohet ulje e përkohshme të detyrimeve të importit - normave doganore dhe detyrimeve të veçanta për importin e: domateve - të freskëta, trangujve dhe specave të ëmbël dhe djegës. Qëllimi është ulja e çmimeve të këtyre produkteve.

Sipas këtij vendimi, mallrat janë paraparë të importohet nga 1 dhjetori i vitit 2023 deri më 28 shkurt të vitit 2024, ndërsa vendimi hyn në fuqi me ditën e shpalljes në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

Qeveria ka miratuar Vendim për uljen e taksës së importit për importin e perimeve të freskëta, me të cilin specifikohet se për cilat lloje të perimeve të freskëta zvogëlohen tarifat e importit - tarifat doganore dhe detyrimet speciale. Këto janë: qepët, karotat, rrepat, patëllxhani, kungulleshkat, preshi, lulelakra dhe brokoli, zarzavate për sallatë, sallatë me kokëz dhe sallata të tjera (përveç sallatës së gjelbër). Qëllimi i vendimit është ulja e çmimeve të këtyre produkteve ushqimore.

Sipas këtij vendimi, malli është paraparë të importohet nga data 28 shkurt e vitit 2024, ndërsa vendimi hyn në fuqi ditën e nesërme nga dita e shpalljes në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

Qeveria miratoi Vendim për ndryshimin e vendimit për kushtet e veçanta për tregtimin e mallrave individuale, vendosjen e çmimeve më të larta për produktet individuale në tregtinë me pakicë, si dhe detyrimin e tregtarëve për të blerë dhe shitur lloje dhe sasi të veçanta të mallrave individuale të konsumatorëve sipas një rendi të caktuar. Me ndryshimet mundësohet që me vendim të posaçëm të parashikohet marzhi më i lartë i tregtimit (fitimit) për pemët dhe perimet, i cili është i kufizuar në masën totale në 10% në tregtinë me shumicë dhe në masën totale në 15% në tregtinë me pakicë. Ndërsa vendimi i sotëm është edhe në drejtim të ndryshimit të çmimit të referencës së orizit të bardhë në pako nga 900 g në 1 kg dhe vezëve të freskëta të pulës, ku si referencë përcaktohet çmimi i datës 15 shtator 2023, në vend të 1 gushtit 2023. çmimi. Vendimi hyn në fuqi ditën e nesërme nga dita e shpalljes në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, ndërsan është paraparë të zbatohet deri më 30 nëntor 2023.

Qeveria ka miratuar edhe një vendim për anulimin e detyrimeve të importit për importin e agrumeve, të freskëta apo të thata. Vendimi shfuqizon detyrimet e importit – normat doganore dhe detyrime të veçanta për: limonët, portokallet, mandarinat, grejpfrutin, ndërsa kuota është rritur në 2 tonë fruta jugore, të cilat do të importohen përkohësisht pa doganë. Qëllimi i këtij vendimi është ulja e çmimeve të këtyre produkteve. Sasia e këtyre produkteve është planifikuar t'u shpërndahet importuesve të regjistruar të frutave sipas parimit "kush vjen i pari, shërbehet i pari", ndërsa mallrat sipas këtij vendimi planifikohen të importohen nga data 31 dhjetor të vitit 2023. Vendimi hyn në fuqi ditën e nesërme nga dita e shpalljes në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

Qeveria, me propozim të Ministrisë së Financave, miratoi një vendim të ri për përcaktimin e mallrave dhe shërbimeve që i nënshtrohen normës preferenciale të tatimit mbi vlerën e shtuar.

Me këtë vendim përcaktohen më nga afër mallrat dhe shërbimet që i nënshtrohen normës preferenciale të tatimit mbi vlerën e shtuar. Gjegjësisht, nëse më parë aplikohej e njëjta normë preferenciale për të gjitha produktet në listën e produkteve, tani norma më e ulët preferenciale e TVSH-së parashikohet për produktet ushqimore bazë.

Norma preferenciale e tatimit mbi vlerën e shtuar do të thotë se do të vazhdojë të zbatohet për shitjen dhe importin e disa llojeve të mishit: viçit, derrit, deles (i freskët, i ftohur, i ngrirë); disa lloje të produkteve të mishit; peshk (i gjallë, i freskët, i ftohur, i ngrirë); bukë, sheqer, kripë, vaj luledielli dhe disa vajra të tjerë ushqimor, qumësht dhe ajkë, jogurt, kos, djathë, gjizë, gjalpë, margarinë, si dhe patate dhe disa lloje perimesh (të pagatuara, të ziera, të thara) dhe fruta (të freskëta, të papjekura, të gatuara, të ngrira), pemë me bërthamë. Vendimi përfshin edhe farat për mbjellje dhe plehrave.

Me vendimin e Qeverisë, lista e produkteve që i nënshtrohen normës preferenciale të TVSH-së është plotësuar me tekste elektronike/digjitale dhe peleta.

Nga dita e hyrjes në fuqi të këtij vendimi pushon të vlejë Vendimi për përcaktimin e mallrave dhe shërbimeveqë i nënshtrohen normës preferenciale të tatimit mbi vlerën e shtuar (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 293/21).  Ky vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.