Penov: Me mbi gjashtë milionë denarë e përmirësojmë infrastrukturën rrugore në komunën e Rosomanit

Me shumë totale prej mbi gjashtë milionë denarë u realizua rikonstruksioni i rrugës “Ilindenska” bashkë me degëzime rrugore fqinje në Rosoman, theksoi sot ministri i Vetëqeverisjes Lokale Risto Penov, i cili konstatoi se kjo komunë ka potencial të madh për zhvillim dhe mundësi për përmirësimin e kushteve të jetësore të qytetarëve.

“Zhvillimi i komunave dhe përmirësimi i kushteve jetësore të qytetarëve janë prioriteti ynë dhe Ministria e Vetëqeverisjes Lokale bashkë me Byronë për zhvillim rajonal nga Buxheti i shtetit çdo vit financojnë projekte pothuajse në të gjitha komunat”, tha ministri Vetëqeverisja lokale Risto Penov pas takimit me kryetarin e komunës së Stojan Nikolovit.

Ministri i Vetëqeverisjes Lokale theksoi se të gjitha komunat kanë mundësi të mbështeten financiarisht nga programet zhvillimore buxhetore të Ministrisë dhe Byrosë për zhvillim rajonal, por kushti është që të kenë projekte të mira dhe dokumentacion të plotë të projektit.

“Përparësi për komunat është që përmes këtyre programeve buxhetore mund të realizojnë projekte që në mënyrë të pavarur i kanë prioritet, por duhet pasur kujdes që projektet të jenë të dobishme dhe të qëndrueshme, të kenë dokumentacion të plotë teknik dhe të garantojnë performancë cilësore”, tha ai.

Penov theksoi se komuna mund t'i shfrytëzojë edhe mjetet nga Programi IPA i BE-së për bashkëpunim ndërkufitar, ndërsa theksoi nevojën që komunat të jenë të gatshme për të aplikuar në thirrjet publike me projekte që realisht do të përmirësojnë kushtet e jetesës dhe do të kenë përdorim afatgjetë kurse Ministria e Vetëqeverisjes Lokale do t'i ndihmojë duke siguruar mjete për bashkëfinancim në vlerë prej pesëmbëdhjetë për qind, në mënyrë që komuna të mund t'u përgjigjet nevojave të qytetarëve pa e ngarkuar buxhetin e tyre.

Ky projekt financohet nga Ministria e Vetëqeverisjes Lokale me 5,5 milionë denarë, ndërsa në realizimin e projektit merr pjesë komuna e Rosomanit me mjete të veta prej 609.000 denarë.