Nga mbledhja e 214 e Qeverisë: Vendim për punësimin e 1.117 personave në shëndetësi, autostrada Kërçovë-Ohër është prioritet dhe vazhdon të ndërtohet

Nga mbledhja  e 214 e Qeverisë: Vendim për punësimin e 1.117 personave në shëndetësi, autostrada Kërçovë-Ohër është prioritet dhe vazhdon të ndërtohet, Rekomandim në interes të qytetarëve - gjatë festave të Vitit të Ri dhe Krishtlindjeve, të punojnë dyqanet, stendat dhe kioskat që bëjnë tregti me pakicë;  Vendim për anulim të përkohshëm të vizave për qëndrim afatshkurtër në vend, për shtetasit e huaj,  bartës të dokumenteve të vlefshme udhëtimi të vendeve të treta, të cilët posedojnë vizë të vlefshme britanike, amerikane dhe kanadeze

 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut shqyrtoi dhe miratoi Informacionin nga Ministria e Shëndetësisë për punësimin e punëtorëve shëndetësorë dhe bashkëpunëtorëve shëndetësorë për nevojat e institucioneve publike shëndetësore në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Qeveria ka marrë Vendim për punësim me kohë të pacaktuar për gjithsej 1117 persona, punëtorë shëndetësorë dhe teknikë ndihmës.

Sipas arsyeve të dhëna nga Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Financave, në përcaktimin e punësimeve të lartpërmendura janë marrë parasysh pozitat e lira në institucionet shëndetësore publike në bazë të pensioneve dhe pëlqimet e dhëna tashmë për punësime.

Mjetet sigurohen në kuadër të institucioneve publike shëndetësore dhe Fondit për sigurim shëndetësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Qeveria në mbledhjen e sotme ka shqyrtuar dhe miratuar Informatën për Marrëveshjen për ndërtimin e autostradës A2, pjesa Kërçovë - Ohër.

Është konfirmuar se ndërtimi i autostradës Kërçovë - Ohër është prioritet. Dhe Qeveria, përmes Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve dhe Ndërmarrjes Publike për Rrugët Shtetërore, është e vendosur të vazhdojë me  përfundimin e tij, si pjesë e Korridorit 8 Evropian.

Qeveria autorizoi kabinetin e zëvendës kryetarit të Qeverisë për çështjet ekonomike, koordinimin të resorëve ekonomike dhe investimeve, Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve dhe Ndërmarrjen Publike për Rrugët Shtetërore, për të filluar negociatat me kontraktorin, për të nënshkruar një aneks të kontratës, të zgjasë afatin e ekzekutimit, duke shfrytëzuar mjetet financiare tashmë të siguruara për përfundimin e autostradës Kërçovë-Ohër. Në të njëjtën kohë, performanca e seksionit do të vazhdojë të realizohet.

Vendimi është marrë pas informimit të Ndërmarrjes Publike për Rrugët Shtetërore, bazuar në konstatimet e dorëzuara nga Mbikëqyrja Kryesore dhe Mbikëqyrja e Tunelit, se për shkaqe reale, ka nevojë për shtyrje të afatit, 31 dhjetor 2023, për kryerja e punimeve të ndërtimit në këtë autostradë, duke pasur parasysh faktin e nivelit të lartë të punimeve të kryera fizikisht dhe çështjeve të hapura të zgjidhura.

Projekti fillestar për autostradën Kërçovë-Ohër, siç vlerësohet, ka pasur mangësi të shumta të projektimit, por me fokus të Qeverisë dhe institucioneve kompetente në rëndësinë e segmentit, këto në masë të madhe janë tejkaluar dhe, siç vlerësohet, në vazhdimësi po krijohen kushte për përfundimin e saj.

Qeveria, sipas vendimit të mbledhjes, rekomandon që gjatë festave të Vitit të Ri dhe Krishtlindjeve, gjegjësisht më 31 dhjetor 2023 dhe 1 janar 2024, si dhe 7 janar 2024, të punojnë dyqanet, stendat dhe kioskat që kryejnë tregti me pakicë.

Qëllimi i këtij rekomandimi, siç sqaron propozuesi, Ministria e Ekonomisë, është plotësimi i nevojave të qytetarëve gjatë festave të fundvitit, veçanërisht në qytetet më të vogla dhe vendet ku nuk ka qendra tregtare (mall). Gjithashtu, siç shpjegohet, gjatë festave të Vitit të Ri dhe Krishtlindjeve është rritur numri i turistëve në të gjithë vendin, prandaj lind nevoja për t'u mundësuar atyre blerjet, gjë që do të kontribuojë në rritjen e konsumit në vend.

Qeveria ka miratuar Vendim për heqjen e përkohshme të vizave për qëndrim afatshkurtër (viza C) në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për shtetasit e huaj që posedojnë dokumente të vlefshme udhëtimi të vendeve të treta, të cilët posedojnë vizë të vlefshme britanike, amerikane dhe kanadeze.

Me këtë vendim, për periudhën nga 1 janari 2024 deri më 31 dhjetor 2024, viza për qëndrim afatshkurtër (viza C) në Republikën e Maqedonisë së Veriut, për shtetasit e huaj që posedojnë dokumente të vlefshme udhëtimi të vendeve të treta, të cilët posedojnë dokument të vlefshëm, viza britanike, amerikane dhe kanadeze, ku kohëzgjatja e qëndrimit të tyre në Republikën e Maqedonisë së Veriut mund të jetë deri në 15 ditë, dhe vlefshmëria e vizës së vlefshme britanike, amerikane dhe kanadeze duhet të jetë 5 ditë më e gjatë se qëndrimi i planifikuar në Republika e Maqedonisë së Veriut.

Siç shpjegohet nga propozuesi, Ministria e Punëve të Jashtme, në periudhën 2016-2023, janë hequr përkohësisht vizat për qëndrim afatshkurtër (viza C) në këtë vend (90 ditë gjatë 180 ditëve, të llogaritura nga dita e hyrjes së parë) për shtetasit e vendeve të treta që kanë një vizë të vlefshme britanike, amerikane dhe kanadeze. Dhe, duke marrë parasysh ndikimet pozitive të këtij vendimi në tërheqjen e turistëve të huaj dhe forcimin e kontakteve të biznesit, propozohet të merret një vendim i tillë edhe për vitin 2024.