Nga mbledhja e 202-të e Qeverisë: Qeveria miratoi përdorimin e mjeteve buxhetore për blerjen e barit Trikafta për pacientët me fibrozë cistike;

Nga mbledhja e 202-të e Qeverisë: Qeveria miratoi përdorimin e mjeteve buxhetore për blerjen e barit Trikafta për pacientët me fibrozë cistike; Vazhdoi  pjesëmarrja e Maqedonisë së Veriut në fondin solidar vullnetar të ATM-ve evropiane për mbështetjen e Ukrainës dhe Moldavisë; Stërvitja e Krivollakut "Brave Partner - 23" në organizim të plotë të Ushtrisë të forcave të armatosura (BC) të ShBA-së për Evropë; Plotësim i Vendimit për vendosjen e masave kufizuese në lidhje me aktivitetet e Federatës Ruse

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut shqyrtoi dhe miratoi Informacionin e Ministrisë së Shëndetësisë për dhënien e pëlqimit për marrjen e detyrimeve, për pagesën e të cilave kërkohet përdorimi i mjeteve buxhetore për blerjen e terapisë së kombinuar me barin Kaftrio dhe barin Kalydeco për pacientët me fibrozë cistike në vend.

Qeveria  dha pëlqim për marrjen e detyrimeve në programet e përfshira me pjesën e zhvillimit të buxhetit, për pagesën e të cilave kërkohet përdorimi i mjeteve buxhetore në vitet 2024 dhe 2025 të Ministrisë së Shëndetësisë, për blerjen e një terapie të tillë të kombinuar, në një vlerë të përgjithshme prej 854.549.942,40 denarë.

Bëhet fjalë për një medikament të aprovuar nga Agjencia Mjekësore Evropiane dhe efekti i terapisë, sipas informacioneve të Ministrisë së Shëndetësisë, është i shpejtë, domethënës dhe i qëndrueshëm dhe përdoret si terapi standarde për trajtimin e të sëmurëve me fibrozë cistike mbi 6 vjeç.

Është e detyrueshme që Ministria e Shëndetësisë të paraqesë në Qeveri një Propozim Programi për sigurimin e terapisë për pacientët me fibrozë cistike, për vitin 2024.

Qeveria miratoi Vendim për dhënien e pëlqimit për zgjerimin e fondit evropian të solidaritetit vullnetar të ATM-ve për mbështetjen e Ukrainës dhe Moldavisë për vitin 2024 dhe për pjesëmarrjen e mëtejshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut në këtë fond, me propozim të Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve.

Republika e Maqedonisë së Veriut, sipas këtij vendimi, do të vazhdojë të marrë pjesë në Fondin Evropian të Solidaritetit Vullnetar të ATM-ve për të mbështetur Ukrainën dhe Moldavinë, për të siguruar fonde për harxhimet për funksionimin e qëndrueshëm të ofruesve të tyre të shërbimeve të navigimit për vitin 2024 në përputhje me PC-në. /23/60 /2 të EUROCONTROL.

Fondi Evropian i Solidaritetit Vullnetar i ATM-ve për Mbështetjen e Ukrainës dhe Moldavisë u krijua në përputhje me Direktivën e Komisionit të Përhershëm të EUROCONTROL nr. 22/111 të datës 24 nëntor  të vitit 2022, për themelimin e të cilit ka dhënë pëlqimin Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me Vendimin për dhënien e pëlqimit për caktimin e detyrës së re EUROCONTROL-it për themelimin e fondeve vullnetare të solidaritetit për mbështetjen e një ose më shumë vende anëtare në situata krize në trafikun ajror, si dhe themelimi i Fondit Evropian të Solidaritetit Vullnetar të ATM dhe Fondit Vullnetar të Solidaritetit të Përkohshëm të EUROCONTROL dhe për pjesëmarrjen e Republikës së Maqedonisë së Veriut në këto fonde.

Qeveria e shqyrtoi dhe miratoi informacionin e Ministrisë së Mbrojtjes për hyrjen dhe qëndrimin e forcave të armatosura të huaja në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut me qëllim të pjesëmarrjes në stërvitjen “Brave Partner-23” dhe miratoi këtë Vendim.

Anëtarësimi i barbartë në NATO kërkon gjithashtu pjesëmarrje aktive në aktivitetet e përbashkëta të stërvitjes, gjë që rrit aftësitë mbrojtëse dhe parandaluese të Aleancës. Në atë drejtim, stërvitja “Brave Partner - 23”, siç njofton Ministria e Mbrojtjes, është organizuar plotësisht nga Ushtria forcave të Armatosura (VS) të SHBA-ve për Evropën.  Njësitë e Regjimentit të Dytë të Kalorësisë së Forcave të Armatosura të SHBA-së, në terrenin ushtarak Krivolak, janë planifikuar të marrin pjesë në stërvitje, e cila konfirmon pozicionin kyç gjeostrategjik të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në mbledhjen e sotme, Qeveria miratoi një shtese në Vendimin për vendosjen e masave kufizuese në lidhje me aktivitetet e Federatës Ruse, me të cilat kufizohet aksesi i avionëve të Federatës Ruse, dhe në përputhje me Rregulloren e Këshillit të BE-së nga Politika e Përbashkët e Jashtme dhe e Sigurisë e Unionit, me të cilën Republika e Maqedonisë së Veriut është plotësisht në përputhje, pra 100 për qind.

Përmes kësaj shtese, Ministritë kompetente të Punëve të Jashtme dhe të Mbrojtjes do të mund të vendosin në mënyrë plotësuese për dhënien e lejes për fluturimin dhe uljen e avionit rus gjatë takimit të tridhjetë ministror të OSBE-së në Shkup, në periudhën nga 29 nëntori deri më 1 dhjetor 2023. .

Shtesa është në përputhje me rregulloren e BE-së dhe dispozitat në vetë masat kufizuese, të cilat për konferencat ndërkombëtare siç është Samiti i OSBE-së në Shkup, parashikojnë përjashtime nga kufizimet në fjalë.