Shërbime

 • Cеrtifikatë nga libri amë

  Aplikimi për certifikatë nga librat amë në form elektronike.

 • ENER

  E-regjistri ku mund të jepni komenetet tuaja për Propozim-ligje.

 • Portal për të dhëna të hapura

  Të gjitha të dhënat e hapura të Qeverisë, ministrive dhe institucioneve .

 • TVSH-ja ime

  Shkarko aplikacionin TVSH-ja ime, skano faturat fiskale dhe realizo rimbursim prej 15% të TVSH-së së paguar.

 • Të dhëna personale

  Caktimi eletronik i terminit për dokumente personale.

 • Termini im

  Kontrollimi i udhëzimeve dhe termineve të lira për kontroll mjekësor.

 • Programet IPARD

  Konkurse aktive për ndihmë paraqasëse nga BE, të destinuar për zhvillim rural (IPARD).

 • Bursa

  Informata për bursa për nxënësit dhe studentët si dhe dokumentet e nevojshme për paraqitje.

 • DAP

  Sistemi i e-tatimit të DAP-it. Kontrollo paraqitjen elektronike tatimore për tatimin personal.

 • Buxheti

  Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2019.

 • E-sistemi për furnizime publike

  Procedurat aktive për furnizime publike .

Krijojmë ekonomi të fortë dhe të barabartë që nxit zhvillimin, krijon vende të punës dhe mbështet më të prekurit.
Ndërtojmë shtet, të cilin gjeneratat e reja me krenari do ta quajnë shtëpi të tyre.
Një shoqëri multi-kultutore e barabartë për të gjithë
Republika e Maqedonisë së Veriut si partner i barabartë në skënën ndërkombëtare-pjesë e botës së barabartë dhe demokratike, që ofron mundësi për të gjithë.
Punojmë në transformimin e Qeverisë dhe institucioneve , nga e mbyllur në të hapur dhe llogaridhënëse, ndërsa profesionalizojmë dhe departizojmë administratën shtetërore.