Përbërja e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut

Kryetari i Qeverisë

Kryetari i Qeverisë

Zëvendës të Kryetarit të Qeverisë

Zëvendëskryeministër i parë dhe Ministër për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive
Zëvendëskryetar i Qeverisë i angazhuar në luftën kundër krimit dhe korrupsionit, zhvillimit të qëndrueshëm dhe resurse njerëzore
Zëvendëskryetar i Qeverisë për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investime
Zëvendëskryetar i Qeverisë për Çështje Evropiane

Ministrat

Ministre e Mbrojtjes
Ministër i Punëve të Brendshme
Ministër i Shëndetësisë
Ministër i Ekonomisë
Ministre e Arsimit dhe Shkencës
Ministër i Vetëqeverisjes Lokale
Ministër i Punëve të Jashtme
Ministër i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor
Ministër i Drejtësisë
Ministër i Financave
Ministër i Bujqësisë Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujrave
Ministre e Kulturës
Ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës
Ministër i Transportit dhe Lidhjeve
Ministre e Punës dhe Politikës Sociale