Седници на Влада

Датум Број на седница Записник Соопштение
14.07.2020 77-ма седница на Владата PDF icon Преземи (484.25 KB) Види
13.07.2020 76-та седница на Владата PDF icon Преземи (690.69 KB) Види
08.07.2020 75-та седница на Владата PDF icon Преземи (337.93 KB) Види
07.07.2020 74-та седница на Владата PDF icon Преземи (611.84 KB) Види
30.06.2020 73-та седница на Владата PDF icon Преземи (599.33 KB) Види
23.06.2020 72-ра седница на Владата PDF icon Преземи (481.14 KB) Види
22.06.2020 71-ва седница на Владата PDF icon Преземи (492.34 KB) Види
19.06.2020 70-та седница на Владата PDF icon Преземи (472.51 KB) Види
15.06.2020 68-ма седница на Владата PDF icon Преземи (342.78 KB) Види
15.06.2020 67-та седница на Владата PDF icon Преземи (242.3 KB) Види
13.06.2020 66-та седница на Владата PDF icon Преземи (392.28 KB) Види
12.06.2020 65-та седница на Владата PDF icon Преземи (463.24 KB) Види
10.06.2020 64-та седница на Владата PDF icon Преземи (373.13 KB) Види
09.06.2020 63-та седница на Владата PDF icon Преземи (480.48 KB) Види
08.06.2020 62-ра седница на Владата PDF icon Преземи (343.37 KB) Види
05.06.2020 61-ва седница на Владата PDF icon Преземи (1.21 MB) Види
02.06.2020 60-та седница на Владата PDF icon Преземи (578.82 KB) Види
30.05.2020 59-та седница на Владата PDF icon Преземи (836.96 KB) Види
29.05.2020 58-ма седница на Владата PDF icon Преземи (4.26 MB) Види
26.05.2020 57-ма седница на Владата PDF icon Преземи (4.54 MB) Види
22.05.2020 56-та седница на Владата PDF icon Преземи (1.83 MB) Види
19.05.2020 55-та седница на Владата PDF icon Преземи (7.62 MB) Види
17.05.2020 54-та седница на Владата PDF icon Преземи (3.64 MB) Види
15.05.2020 53-та седница на Владата PDF icon Преземи (1.22 MB) Види
14.05.2020 52-ра седница на Владата PDF icon Преземи (2.3 MB) Види
12.05.2020 51-ва седница на Владата PDF icon Преземи (5.5 MB) Види
08.05.2020 50-та седница на Владата PDF icon Преземи (520.37 KB) Види
05.05.2020 49-та седница на Владата PDF icon Преземи (626.91 KB) Види
30.04.2020 48-ма седница на Владата PDF icon Преземи (2.61 MB) Види
28.04.2020 47-ма седница на Владата PDF icon Преземи (485.08 KB) Види
24.04.2020 46-та седница на Владата PDF icon Преземи (378.09 KB) Види
22.04.2020 45-та седница на Владата PDF icon Преземи (627.27 KB) Види
18.04.2020 44-та седница на Владата PDF icon Преземи (386.99 KB) Види
16.04.2020 43-та седница на Владата PDF icon Преземи (371.17 KB) Види
16.04.2020 42-ра седница на Владата PDF icon Преземи (328.63 KB) Види
14.04.2020 41-ва седница на Владата PDF icon Преземи (633.91 KB) Види
13.04.2020 40-та седница на Владата PDF icon Преземи (376.68 KB) Види
09.04.2020 39-та седница на Владата PDF icon Преземи (348.27 KB) Види
08.04.2020 38-ма седница на Владата PDF icon Преземи (361.59 KB) Види
07.04.2020 37-ма седница на Владата PDF icon Преземи (615.51 KB) Види
06.04.2020 36-та седница на Владата PDF icon Преземи (389.57 KB) Види
04.04.2020 35-та седница на Владата PDF icon Преземи (340.91 KB) Види
03.04.2020 34-та седница на Владата PDF icon Преземи (389.41 KB) Види
02.04.2020 33-та седница на Владата PDF icon Преземи (416.56 KB) Види
31.03.2020 32-ра седница на Владата PDF icon Преземи (609.39 KB) Види
30.03.2020 31-ва седница на Владата PDF icon Преземи (393.15 KB) Види
27.03.2020 30-та седница на Владата PDF icon Преземи (265.73 KB) Види
26.03.2020 29-та седница на Владата PDF icon Преземи (252.26 KB) Види
25.03.2020 28-ма седница на Владата PDF icon Преземи (257.96 KB) Види
24.03.2020 27-ма седница на Владата PDF icon Преземи (463.12 KB) Види